Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin taloudesta

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 7.12. klo 18 alkaen.

kokousnuija

Kuva: Sanna Krook /Kirkon kuvapankki

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko

Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalo p. 040 546 2713.

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta kun pöytäkirja on tarkastettu):

 

§51 Talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

Yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024;

2. hyväksyi henkilöstön säästösuunnitelman (1 M€) toteutuksen seurakunnittain ja palveluyksiköittäin sekä henkilöstösuunnitelman 2022–2026 mukaiset muutokset henkilöstössä;

3. hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2022–2024.

Henkilöstön säästösuunnitelmaan palautettiin seuraavat säästötavoitteet:

- seurakuntatyön erityispalvelujen vanhustyön pastorin virka 1.1.2024 lähtien (säästötavoite 63 000,00 €)

- hautauspalvelujen määräaikaisten kesätyöntekijöiden työsuhteet (säästötavoite 44 000,00 €).

Henkilöstön säästösuunnitelman palautusten (vanhustyön pastorin virka ja hautauspalvelujen määräaikaisten kesätyöntekijöiden työsuhteet) osalta eriävän mielipiteen jätti 16 valtuutettua.

§52 Vastaus 28.4.2021 tehtyyn valtuustoaloitteeseen (hautauskeskusvaraamo)

Merkittiin tiedoksi.

§53 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

8.12.2021 10.38