Kuulovammaiset seurakunnassa

Oulun seurakunnilla on viittomakielisten ja kuulovammaisten oma diakoniatyöntekijä. Työ on samaa auttamistyötä, jota seurakunnissa tehdään muutoinkin.

Tiedot  kerhoista, leiristä, retkistä ja muista ajankohtaisista tapahtumista löydät tapahtumakalenterista.

> Kuulovammaisten kevätkauden ohjelma 2020

 

Ota yhteyttä
Päivystys maanantaisin ja torstaisin klo 9-11,  Isokatu 17, ensimmäinen kerros.
Anne-Mari Kyllönen, diakoniatyöntekijä
p. 040 591 2657, anne-mari.kyllonen@evl.fi 

Tavoitat minut myös Facebookista, Kuurojendiakonissa Anne-Mari Kyllönen.

On tärkeää, että ihmiset saavat kirkon sanoman ja palvelua omalla äidinkielellään. Kuurojen parissa kirkossa käytettävä virallinen kieli on viittomakieli.
 
Myös kuurojen ja kuulovammaisten perheet ja läheiset kuuluvat työn piiriin. Yhteistyötä tehään aktiivisesti muiden tukipalveluiden kanssa.

Kotikäynnit

Työntekijä vierailee kodeissa ja laitoksissa. Keskeinen osa asiakastyötä on sielunhoito. Se on kahdenkeskistä keskustelua, asiakkaan omalla kielellä eli viittomakielellä.  Diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella hengellisistä kysymyksistä ja elämäntilanteestaan luottamuksellisesti.

Kerho- ja ryhmätoiminta

Kuuroille on omia viittomakielisiä piirejä ja ryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Kaikissa ryhmissä ei käytetä viittomakieltä. Esimerkiksi  Aabrahamin poppoo on huonokuuloisten päiväpiiri, jonka kävijät eivät käytä viittomakieltä. Kuuroutuneille on ryhmässä varattu kirjoitustulkkaus.

Viittomakielisten messu ja kuoro

Viittomakielistä messua vietetään kerran kuukaudessa Intiön seurakuntakodissa (Intiönpolku 2). Kuurot osallistuvat messun valmisteluun ja toteutukseen viittomalla virsiä, raamatun tekstejä ja rukouksia. Kuurojenpappi viittoo liturgiset osat ja saarnan ja diakoniatyöntekijä on esiviittojana seurakunnan osuuksissa, rukouksissa ja virsissä. Kirkkokahvilla kerätyllä rahalla tuetaan Tanzanian kuurojen koulussa opiskelevaa kummilasta Kuurojen Lähetyksen kautta.
 
Oulussa toimii tällä hetkellä viittomakielinen kuoro, jota ohjaa viittomakielen tulkki Ulla-Maija Aaltomaa. Kuoro on ollut mieleinen harrastus monille kuuroille ja kuoron kautta on saatu vaihtelevaa ja mielenkiintoista ohjelmaa messuihin ja juhliin.
 
Ulla-Maija Aaltomaa, p. 050 593 3378

Tärkeimpiä yhteistyötahoja

 
Kirkon saavutettavuusohjelma  tarjoaa työkaluja, joilla rakennetaan kirkkoa, joka on avoin kaikille tasavertaisesti.
 
YouTube-video