Virkatodistus

Virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviä asioita hoidetaan aluekeskusrekisterissä.

Oulun aluekeskusrekisteriin kuuluvat Oulun ev.-lut. seurakuntien (Haukipudas, Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulunsalo, tuomiokirkkoseurakunta ja Tuira) lisäksi seuraavat seurakunnat: Hailuoto, Keminmaa, Kolari, Lumijoki, Pello, Posio, Siikalatva, Taivalkoski, Tervola, Tyrnävä, Utajärvi ja Ylitornio.

 

Tilaa virkatodistus tästä linkistä avautuvalla lomakkeella. Huom sukututkimukset tilataan eri lomakkeella!

Aluekeskusrekisterin asiakaspalvelun käyntiosoite: Isokatu 17, ensimmäinen kerros. Avoinna maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Virkatodistustilaukset puhelimitse: p. (08) 316 1303

> Asiakastiedote virkatodistusten maksuista 1.5.2017 alkaen.

 

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietoja ev.-lut. seurakunnan jäsenestä. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Kirkonkirjoja on ylläpidetty manuaalisina kirjoina ja perhelehtikortteina 1500-luvun lopulta vuoden 2004 loppuun asti. Sen jälkeen tiedot on talletettu sähköisessä muodossa. Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuonna 2012.

Virkatodistuksen antaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta, kuten perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei tarvita virkatodistusta.

Virkatodistuksen sisältö riippuu käyttötarkoituksesta. Joissakin tilanteissa riittää ns. elää-todistus, jossa on henkilön nimet ja henkilötunnus sekä tieto, että hän on tietojenluovutushetkellä kyseisen seurakunnan jäsen. Joissakin tilanteissa tarvitaan tiedot perhesuhteista, vanhemmista ja/tai lapsista tai muuttotiedot.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan vainajasta virkatodistus, joka on katkeamaton sukuselvitys siitä lähtien, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Tällaisesta virkatodistuksesta tulee ilmetä se aika, jolloin hän on ollut kyseisen seurakunnan jäsen sekä hänen perhesuhteensa ja rintaperillisensä kyseisen aikajakson tietojen mukaisesti. Jos joku lapsista on kuollut, todistukseen tulee merkintä hänen mahdollisista lapsistaan. Jos ketään rintaperillisiä ei ole, perunkirjoitusta varten tarvitaan tiedot vainajan vanhemmista – ja jos he ovat jo kuolleet, vainajan mahdollisista sisaruksista. Jos vainaja on elämänsä aikana asunut eri paikkakunnilla, virkatodistus tulee hankkia jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.

Seurakunta voi antaa virkatodistuksen vain jäsenestään. Kirkkoon kuulumattomasta henkilöstä virkatodistus tilataan maistraatista. (Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta.)

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään vain häntä itseään koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja ja joka annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on, on maksuton. Jäsentietojärjestelmästä otettavista muista todistuksista keskusrekisteri perii 9 euroa/asiakirja silloin, kun todistukselle on merkitty yhtä henkilöä, hänen puolisoaan ja lapsiaan koskevia tietoja. Manuaalisesti laadittavan asiakirjan hinta on 30 euroa. Todistus laaditaan manuaalisesti, jos tiedot eivät ole jäsentietojärjestelmässä, vaan ne joudutaan hakemaan vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä.

Oulun aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien jäsenet voivat tilata virkatodistuksen siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla jossakin aluekeskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa.

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti. Laajempia tietoja sisältävän sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

 

HUOM! Virkatodistuslomakkeella ei voi tilata sukututkimusta. Jos haluat tilata sukututkimuksen, katso lisätietoa tästä.