Erityisryhmät

Seurakunta tarjoaa kaikille esteetöntä mahdollisuutta osallistua toimintaan. Erityisryhmille järjestetään ja vertaisryhmiä ja virkistystä. Valikosta löytyvät tiedot ryhmittäin.

Eritysryhmille on tarjolla myös diakonista apua. Lisätietoa löytyy Apua ja tukea -sivuilta.