Diakonian juhlavuoden 2022 logo.

 

Oulun seurakuntayhtymän diakoniatyön hanke tarjosi kohtaamista ja hyvinvointipalveluita ikäihmisille


Oulun seurakuntayhtymän Kohtaamista ja hyvinvointia ikäihmisille -hanke edisti vähävaraisten ja heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Hanke oli määräaikainen ja toimi ajalla 1.1.-30.6.2022. 

Hankkeeseen saatiin rahoitus testamenttilahjoituksesta Kirkkohallituksen kautta. ”Lahjoittajan toiveen mukaan varat käytettiin kirkon diakoniatyön suorittamaan vanhusten hoitotyöhön” kertoo hankkeen projektityöntekijä Marja Posio. 

”Hankkeen tavoitteena oli etsiä yhteistyökumppaneiden kanssa heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä (yli 65 v.) ja tarjota heille hyvinvointipalveluja diakonisin perustein”, Posio kertoo. 

Hankkeen kautta saatavien hyvinvointipalvelujen valikoimaksi oli valittu jalkojenhoito-, hieronta- ja parturi-kampaamopalvelut. Ikäihmisellä oli mahdollisuus saada palvelu kotiin tai käydä valitsemassaan hoidossa paikan päällä. Lahjakortteja oli rajattu määrä, eikä saajan tarvinnut olla seurakunnan jäsen. Yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Oulun löytävän vanhustyön verkosto, Oulun kaupungin kotihoito ja saattohoidon yksikkö. 

Hankkeen tavoitteet

  • Etsiä heikommassa asemassa olevia ikäihmisiä, jotka hyötyisivät hyvinvointipalveluista. Palvelut saattoivat olla heidän ulottumattomissa tai he eivät osanneet etsiä/hakea niitä oikeasta paikasta.
  • Yhteistyön tekeminen löytävän vanhustyön verkoston, Oulun kaupungin kotihoidon ja saattohoidon yksikön kanssa.
  • Kartoittaa seurakuntayhtymän alueella toimivia hyvinvointipalveluja tuottavia yrityksiä (jalkahoito-, hieronta- ja parturi-kampaamopalvelut), jotka voivat antaa palveluita myös kotiin.
  • Vapaaehtoisten koulutus, teemana kotikäyntityö.
     


Hankkeen toteutuminen

Hanke toteutui suunnitelman mukaan ja palveluita annettiin yhteensä 374 henkilölle ja palveluita ostettiin 62 eri yrittäjältä. Suosituin palvelu oli jalkojenhoito, seuravaksi parturi-kampaamopalvelut ja kolmanneksi hierontapalvelut. Heikoimmassa asemassa olevat henkilöt usein säästävät näistä palveluista ja toisille on vaikeaa löytää sopiva palveluntuottaja. Korona-ajan varovaisuus heijastui kohtaamisissa, mutta samalla oli tarve kohdata toisia ihmisiä.

 

Lue juttu Rauhan Tervehdyksessä 18.7.2022: Testamenttivaroin saattin kohtaamista ja hyvinvointia sadoille

 

Yhteystiedot

Marja Posio
Diakoniatyöntekijä, projektityöntekijänä hankkeessa (1.1.-30.6.2022)
marja.posio@evl.fi
040 589 2887
 

 

1.9.2022 tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Tämän kunniaksi vuosi 2022 on diakonian juhlavuosi.