Hankkeessa toimivat Hannele Sarajärvi ja Kim Wasama
Pääkirjanpitäjä Hannele Sarajärvi ja projektipäällikkö Kim Wasama. 

Osallisuus Suhteessa -hankkeen tausta- ja tukiorganisaatio


Osallisuus Suhteessa -hanke on laajuudeltaan ja tavoitteiltaan rahoittajan, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanke- ja rahoituspäätöksen mukaan yhteishanke, jossa hankkeella on kolme toteuttajatahoa. Koko hankkeen hallinnosta ja toimen-piteiden koordinoinnista vastaa Oulun seurakuntayhtymä, projektipäällikkönään VTM Kim Wasama. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 550 000 EUR. 

Hankkeen osatoteuttajina toimivat, toimijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Ammattikorkeakoulun puolelta hankkeessa toimii projektikoordinaattorina TtT Maire Vuoti apunaan asiantuntijat VTT Anne Määttä ja FT Arja Koski. Tuomiokapitulin asiantuntijana hankkeessa toimii diakoni Hannele Heinonen. Hanketiimi muodostuu siis pää- ja osatoteuttajien asiantuntijoista.

Hankkeen toteuttamista tukee laajapohjainen ohjausryhmä, jossa edustettuna on myös hankkeen rahoittajataho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho. Jäseninä ohjausryhmässä ovat Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Juhani Lavanko, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Mari Aalto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n liiketoimintapääl-likkö Ilse Vogt, Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck, Kirkon koulutus- ja tutkimuskeskuksen kouluttaja Markku Tynkkynen, Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Marko Patronen, Limingan rovastikunnan lääninrovasti, Kempeleen vt. kirkkoherra Erja Oikarinen sekä rahoittajan edustaja, rahoitusasiantuntija Anne-Maaria Kurvinen.  

Ns. hankeorganisaatioon kuuluu myös huomattava joukko eri alojen asiantuntijoita, joista erityisesti Oulun seurakuntayhtymän osalta Osallisuus Suhteessa -hankkeessa on syytä mainita ainakin seuraavat henkilöt:

•    talousjohtaja Arja Ahonen, pääkirjapitäjä Hannele Sarajärvi ja kirjapitäjä Pirkko Eskola talouspalveluista
•    viestintäpäällikkö Virpi Mäkitalo sekä tiedottajat Ulla Keski-Filppula ja Sinikka Kaarela viestintäpalveluista 
•    HR-koordinaattori Ritva Sanaksenaho henkilöstöpalveluista.

 
Tärkeitä kumppaneita projektipäällikölle ovat myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtava maksatusasiantuntija Maria Metsi ja Kirkon palvelukeskuksen palkanlaskija Riitta Juntunen. Osatoteuttajien asiantuntijoista on myös mainittava Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n talousassistentti Sinikka Ojapelto ja tuomiokapitulin toimistosihteeri Aino Hartikka. 

Lisätiedot: Kim Wasama, Osallisuus suhteessa -hanke, puh. 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi 
 

Ota yhteyttä

Hankepäällikkö
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu