Seurakuntayhtymän päätöksenteko

Seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntaneuvosto johtaa puolestaan seurakunnan toimintaa päättäen seurakuntayhtymän sille osoittamien varojen käytöstä.

Seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan neljän vuoden välein pidettävillä seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kunkin seurakunnan kirkkoherra. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvosto johtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin nimeämä kirkkoherra, joka on yksi yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroista.

Seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat ja -pöytäkirjat löytyvät Päätöksenteko-sivulta.