Teema 1

Työhyvinvoinnin kehittäminen ja itsensä johtaminen

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa oman työn johtamisen valmiuksia työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkoituksena on käynnistää yhteiskehittämisen perustana olevia tiimivalmiuksia ja moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä. Tavoitteena on tunnistaa sellaisia työhyvinvointiin vaikuttavia asioita/tekijöitä, joita olisi tarpeen kehittää omissa yksiköissä ja yhteistyössä muiden kanssa.

Teemat

Itsensä johtaminen, työyhteisötaidot ja työhyvinvointi.

Kohderyhmät ja toteutus

Koulutus on tarkoitettu hankkeeseen osallistuville työntekijöille Oulun ev.lut. seurakuntayhtymästä, Limingan rovastikunnasta sekä Oulun ortodoksisesta seurakunnasta.

  • Kevät 2021 seurakuntien työntekijät ja heidän esihenkilönsä (tiimit)
  • Syksy 2021 hautaustoimen ja kiinteistöhuollon henkilöstö ja esihenkilöt.

Toteuttaja

Diak.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sininen palapelin palanen, jossa valkoisella teksti Teema 1.