Valitsijayhdistykset vuoden 2023 vaaleissa

 

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä (ESLI)

Puolueista ja herätysliikkeistä riippumaton valitsijayhdistys. Laajapohjaisuudesta johtuen ESLI:ssä on monipuolista osaamista ja aktiivisuutta sekä sovitteluun kykenevää asennetta yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä-valitsijayhdistys tiedostaa vastuunsa kirkon sanoman, seurakuntien; sen henkilöstön ja seurakuntalaisten toiminnan turvaamisessa.

Jumalan rakkauden, armon ja toivon sanoma ohjaa esliläisten suhtautumista ihmisiin ja luontoon. Se velvoittaa edistämään kirkon ja seurakuntien toiminnassa niin lähimmäisten kuin luonnonkin elinolosuhteita kestäviksi ja hyvää elämää ylläpitäviksi. Näin rakennetaan seurakunta eläväksi yhteisöksi, jonka ihminen kokee omakseen.


Keskeisiä arvojamme ja tavoitteitamme ovat:

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen

- Päätöksenteossa nostetaan aktiivisesti esille eri ikäryhmien ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tarpeet
- Yksinäisyyden torjuminen, erityisesti vanhusväestön keskuudessa, on keskeinen tavoite. Seurakuntayhtymään on perustettava vanhustyön papin virka.
- Seurakuntaan ovat kaikki tervetulleita
- Naisen oikeus toimia pappina on itsestäänselvyys
- Ratkaisun löytymistä samaa sukupuolta olevien vihkimisessä edistetään. Samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen tulee mahdollistaa.

Luomakunnasta huolehtiminen

- Kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden puolesta toimiminen
- Ilmastonmuutoksen torjuminen täyttämällä kirkon ympäristödiplomin kriteerit

Kirkon Ovet auki-strategian konkretisoiminen

- Seurakunnan yhteyteen ja toimintaan on etsijän helppo tulla ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan ja elämäntilanteeseen katsomatta
- Kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset menevät ihmisten joukkoon kaduille ja erilaisiin tapahtumiin
- Pidetään yllä yhteistyötä kaikenlaisiin ihmisiin ja yhteisöihin
- Tarve hiljentymiseen ja Pyhän kokemiseen mahdollistetaan kirkkotilan auki olemisella ja seurakuntien ylläpitämillä rauhan tms. kappeleilla.
- Kirkossa ja seurakunnissa pitää jokaisen ihmisen saada olla kristitty omana itsenään!


Yhteystiedot:

Marjo Kemppainen p. 040 861 5662, marjo.k.kemppainen@gmail.com

ESLIn Facebook-sivut

 

Katse

KATSE kohtaa arjessa

Katse- valitsijayhdistyksen taustalla on keskustalaisia, kokoomuslaisia sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita.

Valitsijayhdistys haluaa kehittää kirkon toimintaa niin, että se kiinnostaa ihmisiä, heidän on helppo tulla mukaan toimintaan ja he kokevat itsensä tervetulleiksi sekä saavansa kirkon toiminnasta turvaa.

Katse-valitsijayhdistys edustaa kristillisiin arvoihin, kirkkolain, kirkkokäsikirjan ja kirkolliskokouksen päätösten kunnioittamisen sekä kirkon kestävän taloushallinnon pohjalle nojaavaa ajattelua. Valitsijayhdistyksen ehdokkaiden keskeinen tavoite on tasapuolinen seurakuntalaisten palveluiden turvaaminen koko kaupungin alueella myös tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on saada seurakuntalaiset aktiivisesti osallistumaan seurakuntien toimintaan.

 

Yhteystiedot:

Keskusta: Marja-Liisa Pylväs p. 040 029 7396, marski05@gmail.com
Kokoomus: Lyly Rajala p. 050 511 3170, lylyrajala@gmail.com

 

Kristillisten perusarvojen puolesta

Ehdokkaat rakentavat toimintansa Jumalan sanaan perustuvien kristillisten perusarvojen varaan. Tämä toiminta turvaa evankeliumin työn tekemisen ja antaa turvallisen perustan myös kodeille ja lapsille. Ehdokkaita yhdistää vanhoillislestadiolaisuus.

 

Yhteystiedot:

Eero Hyytinen p. 0400 692 681, eero.hyytinen@botnialaw.fi

 

TS - Toimivat Seurakuntalaiset

Toimivat Seurakuntaiset on seurakuntaväen perustama valitsijayhdistys, joka painottaa kirkon perustehtävän – Jeesuksen lähetyskäskyn – toteuttamista lähellä ja kaukana.

Seurakunnan päätehtävä on toimia niin, että ihmisen elämän tärkein asia – Jumalan tunteminen – toteutuisi ja että näin mahdollisimman moni löytäisi paikkansa seurakuntaperheessä. Tässä ajassa erityisen tärkeää on vahvistaa lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta sekä huolehtia siitä, että kukaan ei jäisi yksin.

Arvostamme seurakunnan tapaa toimia diakonisesti ja kohdata jokainen ihminen yksilöllisesti lähimmäisen rakkauden hengessä. 

Ehdokkaiksi kutsumme henkilöitä, joille seurakunta on läheinen ja tärkeä. Arvostamme myös herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen työtä. Puoluenäkökohdilla ei meille ole merkitystä.

Äänestämällä listamme ehdokkaita olet luomassa kirkkoa, joka rukoillen etsii Raamattuun pohjautuvaa tehtäväänsä kotiseudullamme. Otapa yhteyttä – olitpa mistä Oulun seurakunnasta tahansa!

Yhteystiedot:

Eeva Pouke, p. 044 563 0173, eeva.pouke@gmail.com

 

Verso

Ihmisestä

Jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia toimeentulosta, terveydestä, sairaudesta, rajoitteista, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, etnisestä taustasta ja mistä tahansa ulkoisesta tai sisäisestä syystä riippumatta.

Maailmasta

Tätä maailmaa ja elämää täällä pitää suojella. Maailma on kaunis, epätäydellinen, paha, hyvä – ja ainoa, joka meillä on tässä elämässä.

Kirkosta

Kirkko on olemassa siksi, että Jumalan rakkaus jokaista ihmistä, maailmaa ja kaikkea elävää kohtaan toteutuisi.

Jumalasta

Jumala on rakkaus.
 

Kaikki Verson ehdokkaat

- sitoutuvat edistämään tasa-arvoisen avioliiton toteutumista kirkossa
- vastustavat kaikkea syrjintää ja rasismia
- pitävät sukupuolesta riippumatonta pappeutta itsestäänselvyytenä
- edistävät päätöksissään kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä
- vaativat parempaa lähimmäisenrakkautta, joka on kirkon ja jokaisen ihmisen tehtävä ja näkyy päätöksissä mm. diakoniatyön taloudellisena arvostuksena
- ymmärtävät, että tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa ja tekevät sen mukaisia päätöksiä

Valitsijayhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Yhteystiedot:

Olli Seikkula, p. 040 775 7480, olli.seikkula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista