Ryhmät, joihin valtuutetut kuuluvat

1. Elävä seurakunta - lähellä ihmistä

ESLI on kaikille avoin, kansankirkon hengessä toimiva valitsijayhdistys. Rohkaisemme kaikkia kirkon jäseniä käyttämään äänioikeuttaan vuoden 2014 seurakuntavaaleissa. Kirkon ovien tulee olla avoinna, jotta kaikki voivat osallistua sen toimintaan ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään tai elämäntilanteeseen katsomatta. Kirkon palvelijan tulee toimia Suomen lakien mukaan. Tasa-arvo, sananvapaus sekä naisten oikeus toimia papin virassa ovat meille keskeisiä lähtökohtia. Pidämme tärkeänä, että kirkko huolehtii vastuullisesti vähäosaisista, syrjityistä ja erityisen tuen tarpeessa olevista. Kirkon tehtävä on osallistua oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Näitä asioita ajamme tukeutuen Raamatun opetuksiin. ESLI kutsuu ehdokkaaksi kaikkia kirkon toiminnasta, tavoitteista ja tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä. Joukkona olemme tavallisen seurakuntalaisen asialla.

2. KATSE

Syksyn seurakuntavaaleissa valitsijayhdistys KATSE edustaa kristillisiin arvoihin, kirkkolain ja kirkolliskokouksen päätösten kunnioittamisen sekä kirkon kestävän taloushallinnon pohjalle nojaavaa ajattelua. Valitsijayhdistyksen ehdokkaiden keskeinen tavoite on tasapuolisen seurakuntapalvelun turvaaminen koko kaupungin alueella myös tulevaisuudessa.

 Valitsijayhdistyksen taustalla ovat Keskusta ja Kokoomus, joiden aiempien vaalien valitsijayhdistykset KKA (Kirkko Keskelle Arkea) ja KK (Kuunteleva Kirkko) ovat nyt yhteisen listan pohjana. Valitsijayhdistys KATSE on arvopohjaltaan ja maailmankatsomukseltaan yhtenäinen.

3. Kristillisten perusarvojen puolesta

Aikamme tarvitsee arvoja

Aikamme ihminen kaipaa turvallisia ja pysyviä arvoja. Ne luovat elämään lujan perustan. Arvot antavat valinnoille suunnan ja ohjaavat päätöksentekoa.


Kristilliset arvot

Kristillisten arvojen perustana on Jumalan sana. Arvojen sisältöä jäsentävät raamatullinen Jumala-kuva ja kristillinen ihmiskäsitys. Jumalan ja Vapahtajan tunteminen on elämän tärkein asia. Kaikessa kestäviä ovat usko, toivo ja rakkaus. Käyttäytymistä ohjaavat rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö. Usko ilmenee rakkauden tekoina kaikessa työssä ja toiminnassa.


Perusarvoihin pohjaava kirkon toiminta

Kirkkomme kirkkojärjestyksen mukaan: "Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan." (Kirkkojärjestys § 1)

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta.
Kirkon luottamushenkilöt vastaavat ja huolehtivat siitä, että kirkon tehtävää voidaan toteuttaa kirkkojärjestyksen mukaisesti. Kristillisiin perusarvoihin pohjaava toiminta turvaa evankeliumin työn tekemisen kotiseurakunnan ja kaukaisten lähimmäisten hyväksi. Tällainen toiminta antaa turvallisen ja pysyvän perustan kodeille ja lapsille.


Valitsijayhdistysten taustaa

Valitsijayhdistysten ehdokkaat rakentavat toimintansa kristillisten perusarvojen varaan. Ehdokkaita yhdistää vanhoillislestadiolaisuus.

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistykset perustetaan seurakunnittain erikseen seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon.

4. Toimivat seurakuntalaiset

Toimivat seurakuntalaiset on seurakuntaväen perustama puolueisiin sitoutumaton valitsijayhdistys, johon kutsutaan mukaan myös herätys- ja lähetysjärjestöjen jäseniä.

Tästä lähdemme: Jumalan tunteminen on elämämme tärkein ja perustavin asia (Katekismus 1999). Seurakunta palvelee tämän toteutumista.

Tätä tavoittelemme: Pyrimme siihen, että seurakuntien hallintoelimiin valitaan mahdollisimman monia, joille seurakunta on läheinen ja tärkeä. Valintamme ja kannanottomme teemme ilman puoluepoliittisia näkökulmia.