Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmat

(YKV 7.12.2021)

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa vuonna 2022 näkyy Kirkkopalvelut ry:n ja Suomen Lähetysseuran kanssa toteutettava valtakunnallinen Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat – tapahtuma. Tapahtuma järjestetään Oulussa toukokuussa 20.-22.5.2022. Tapahtuma on siirtynyt korona-pandemian vuoksi vuodella eteenpäin. Toinen merkittävä tapahtuma on syksyllä järjestettävät seurakuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestys 8.-12.11.2022.

Seurakunnissa toteutetaan vuonna 2021 päätettyä säästöohjelmaa, jolla tavoitellaan parin miljoonan euron säästöjä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän kulut vuonna 2022 ovat 34,4 milj. euroa ja toimintatuotot 6 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. Ne ovat 35,6 milj. euroa.

"Erilaisten haasteiden ja muutosten keskellä Oulun seurakunnat joutuu tasapainottamaan talouttaan. Tämä tapahtuu suunnitelmallisesti vähentämällä kiinteistöistä ja henkilöstöstä syntyviä kuluja. Seurakunnat joutuvat entistä tarkemmin pohtimaan, mikä seurakuntien työssä on olennaista”, toteaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen.

Yhtymäjohtaja Pekka Asikainen: "Vastuullisella taloudenhoidolla varmistamme seurakuntalaisten palvelemista tulevinakin vuosina.”

Seurakuntayhtymä investoi tulevana vuonna 3 milj. eurolla ja kolmen vuoden aikana yhteensä 15 milj. eurolla. Vuonna 2022 aloitetaan Intiön kappelin perusparannus ja sen kokonaiskustannukset ovat 9 milj. euroa. Ouluun rakennetaan mm. toinen krematorio investoinnin yhteydessä. Toinen suuri hanke taloussuunnitelmassa on Puolivälinkankaalla sijaitsevan Pyhän Tuomaan kappelin perusparannus.

"Yhtymän talous pysyy tasapainossa, kun toteutetaan pitkäjänteisesti säästö- ja investointiohjelmaa", toteaa talousjohtaja Arja Ahonen.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmia

Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Talousarvio vuodelle 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020

Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Talousarvio vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018

Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2017

Talousarvio vuodelle 2014 ja toimintasuunnitelma 2014 - 2016

Talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - 2015

Talousarvio vuodelle 2012 sekä toimintasuunnitelma 2012 - 2014

Talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013