Hautausmaan kasveja

Vanhan hautausmaan kasvillisuustyyppiä voi luonnehtia monipuoliseksi lehdon ja tuoreen kangasmetsän yhdistelmäksi, joka on seurausta luontaisen kasvillisuuden leviämisestä sekä ihmisen vaikutuksesta. Hallitsevina puulajeina esiintyvät kuusi, mänty ja koivu. Puusto on osittain ihmisen vaikutuksesta ehtinyt vallata vanhan avoimemman hautausmaan aluetta. Alueen puut ovat enimmäkseen terveitä, vaikkakin kohtuullisen vanhoja. Kairaustulosten ja arkistolähteiden perusteella ne ovat 1880-luvulla suoritetun raivauksen jälkeen kasvuun lähteneitä.
 
Alueen aluskasvillisuus edustaa niin ikään usean erilaisten kasvillisuustyyppien kirjoa. Alueittain esiintyy tuoreelle kangasmetsälle tyypillisiä lajeja, kuten mustikkaa, puolukkaa ja sammalta, mutta metsätähti ja oravanmarja ovat yleisiä koko alueella. Sen sijaan kuivan kangasmetsän tyypillistä lajia, kanervaa, löytyy niukasti alueen länsireunamilta. Ravintopitoisempi ja kosteampi lehtomainen kangasmetsä erottuu omana kokonaisuutenaan itä- ja kaakkoisalueilla, eli hautausmaan vanhimmissa osissa. Tuomea, katajaa, vadelmaa ja punaherukkaa kasvaa siellä täällä ja alueella on runsaasti heinää ja ruohovartisia kasveja.
 
Myös varta vasten tuotuja tai muulla tavoin lähistön pihoilta levinneitä kulttuurikasveja (herttavuorenkilpi, moderni tuhkapensas tai juhannusruusut) kasvaa alueella. Ruusujen siirto hautausmaille voi liittyä 1900-luvun alkupuolen hautausmaamaisemointiin, vaikka myös vahingossa leviäminen on täysin mahdollista. Vuorenkilven käyttö hautausmailla yleistyi samaan aikaan. Alkujaan hautausmaalle on todennäköisesti siirretty muitakin kasveja, jotka eivät kuitenkaan ominaisuuksiensa vuoksi ole menestyneet ilman ihmisen hoivaa, toisin kuin vuorenkilvet, ruusut ja tuhkapensaat. Muitakin pihakasveja kasvaa silti aidan ulkopuolella (angervo).

Joidenkin hautojen päällä on kieloa, joka toki kasvaa lehtomaisella alueella myös luonnostaan. On kuitenkin todennäköistä, että kasvia on myös siirretty haudoille kasvamaan. Kielolla on vahva asema raamatullisena symbolina ja sitä on käytetty sekä morsius- että hautakoristeena, mutta myös lääkkeenä. 
 

Haukiputaan vanhan hautausmaan tutkimusraportti 2018Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Violettikukkainen kasvi, jolla on vihreät lehdet.
Punakoisoa Haukiputaan vanhalla hautausmaalla.