Toimitilojen käyttökorvaukset 1.1.2023 alkaen

Hinnasto 1.1.2024 alkaen Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi,valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen käyttökorvaus

 

Ohjeet toimitilojen käytöstä

  1. Oulun ev.lut. seurakuntien toimitilat on tarkoitettu seurakuntalaisten käyttöön. Oulun seurakuntien jäsenet voivat varata niitä veloituksetta seuraaviin kirkollisiin perhejuhliin: hautaan siunaamiseen liittyvä muistotilaisuus, kastejuhla, rippijuhla ja hääjuhla. Muiden juhlien (esim. syntymäpäiväjuhlat) osalta tulee maksaa korvaus tilojen käytöstä. Myös tilojen keittiöt astioineen ovat käytettävissä ohjeiden mukaisesti. 
  2. Muistotilaisuudesta, kastejuhlasta, rippijuhlasta ja hääjuhlasta ei peritä käyttömaksua, jos henkilö, jota varten tila varataan on Oulun ev.lut. seurakuntien jäsen eli kuuluu Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan, Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon tai Tuiran seurakuntaan.
  3. Toimitiloja voivat vuokrata perhejuhlia varten myös muut kuin Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenet yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymillä hinnoilla. Seurakuntien toimitiloissa järjestettävien perhejuhlien tulee sisällöltään olla sopusoinnussa kirkon toimintaperiaatteiden kanssa.
  4. Tilavaraukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Kun perhejuhla järjestetään Juuman, Lämsänjärven, Suvelan, Loiston tai Rokuan leirikeskuksessa, varaus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.
  5. Tilavarauksen peruutuksen voi tehdä 14 vuorokautta ennen tilaisuutta ilmaiseksi, sen jälkeen peritään 50% tilan hinnaston mukaisesta hinnasta.
  6. Tilojen käytöstä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Pääsääntöisesti tilat ovat käytettävissä klo 21.00 saakka. Muusta aikataulusta ja esim. tavaroiden toimittamisesta voidaan sopia erikseen.
  7. Juhlamaljan kohottaminen seurakunnan tiloissa on mahdollista, muutoin alkoholitarjoilua ei sallita.
  8. Pitopalvelun käytöstä on erilliset ohjeet.
  9. Tilaisuuden järjestäjä on velvollinen tutustumaan ennen tilaisuutta tilakohtaiseen pelastussuunnitelmaan seurakuntamestarin avustuksella.
  10. Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu vastaamaan mahdollisista vahingoista ja esimerkiksi esineiden häviämisestä.

 

Oulun ev.lut. seurakuntien jäseniltä ei peritä juhlapäivältä korvausta tilojen käytöstä kristillisiin perhejuhliin. Näitä perhejuhlia ovat hautaan siunaamiseen liittyvä muistotilaisuus, kastejuhla, rippijuhla sekä hääjuhla. Muistotilaisuuden osalta perusteena on vainajan Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenyys. Kastejuhliin saa myös pöytäliinat veloituksetta

Muiden juhlien (esim. syntymäpäiväjuhlat) osalta tulee maksaa korvaus tilojen käytöstä. Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi (koskee myös kristillisiä perhejuhlia), valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen tilavuokra. Kirkkosalien tilavuokraukset ulkopuolisille (ei toimitukseen liittyvät tilaisuudet): Päätökset tehdään seurakuntaneuvostoissa. Kirkkoon kuulumattoman jäähyväishetki (näyttöhuone) 48,00 euroa.

Kirkkoon kuulumattoman jäähyväishetki (näyttöhuone) 48,00 euroa. Kirkkoon kuulumattoman vainajan muistotilaisuutta ei voi järjestää seurakunnan tiloissa, ellei ole kirkollista hautaan siunaamista. Seurakuntien tiloja voidaan käyttää vain seurakunnan toiminnan arvoperustasta nouseviin tilaisuuksiin.

Pöytäliinat 

Pöytäliinojen käytöstä veloitetaan 35 eur, joka kattaa 1 liina/pöytä/vuokratun tilan pöytämäärä. Ylimääräisistä liinoista veloitamme 10 eur/kpl. Kristillisten perhejuhlien pöytäliinoista ei peritä korvausta. 

Pitopalvelut

Yksityistilaisuuksien tarjoilusta (kuten häistä, hautajaisista, tms.) vastaavat pääsääntöisesti pitopalveluyritykset. Seurakuntayhtymä antaa toimiluvan pitopalveluyrittäjille. Tilaisuuden järjestäjä voi sopia kahvi- ja ruokatarjoilusta itsenäisesti näiden yrittäjien kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää myös muita pitopalveluita tai hoitaa tarjoilunsa itse, jolloin tarjoilusta vastaavalla henkilöllä tulee olla hygieniapassi suoritettuna. Näissä tapauksissa ilmoitetaan lomakkeella pääemännälle tiedot keittiön vastuuhenkilöstä.