Kouluyhteistyö

 
Seurakuntien työntekijät tekevät yhteistyötä Oulun koulujen kanssa.
 
Yhteistyö elää kirkkovuoden ja lukuvuoden tahtiin ja opettajat  voivat ottaa yhteyttä seurakuntaan milloin vain. Koululla voi olla oma yhteyshenkilö seurakunnassa, jolloin luontevinta on ottaa yhteyttä häneen. Jos yhteyshenkilö ei ole tiedossa, kirkkoherranvirastoista saa tarpeellista lisätietoa.
 
Seurakunta tukee mielellään koulun katsomuskasvatusta ja tutustuttaa lapsia kristilliseen kulttuuriin ja perinteeseen. 
 
Myös seurakunnan musiikkityöntekijät osallistuvat aktiivisesti yhteistyöhön. Heitä voi kutsua erityisesti rikastuttamaan ja tukemaan uskonnon- ja musiikinopetusta.
 

Yhteydenotot tutun työntekijän tai kirkkoherranvirastojen kautta.