Vahvistamme hengellisyyttä ja arjen kristillisyyttä
Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen
Edistämme ihmisten välistä yhteyttä vastakkainasettelun sijaan
Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä
Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET

Vahvistamme hengellisyyttä ja arjen kristillisyyttä

 • Elämme todeksi kristinuskon sanomaa armollisesta Jumalasta ja välitämme tätä viestiä kaikille monipuolisessa jumalanpalveluselämässä.
 • Siirrämme toiminnallista painopistettä kokoavasta työstä yhteisölähtöiseen työhön.
 • Laajennamme seurakuntalaisten mahdollisuutta toimia seurakuntatyössä.
 • Korostamme kristillisen kasvatuksen merkitystä toivon ja tulevaisuuden luojana. 
 • Kehitämme lapsi- ja nuorisotoimintaa, jonka keskuksessa ovat mm. kymppileirin ja rippikoulun kaltaiset menestystarinat.
 • Vahvistamme perhelähtöistä työotetta.
 • Etsimme uskon sanoittamiseksi uusia tapoja, jotka koskettavat tämän ajan ihmistä. 
 • Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.
 • Pidämme esillä kirkollisten toimitusten merkitystä elämän käännekohdissa – niin ilossa kuin surussa.
 • Nostamme kaikkien tietoisuuteen uskon ja kulttuurin paikallisia ja kansainvälisiä syvävirtauksia.
 • Suuntaamme toimintaamme sinne, missä ilmenee tarvetta hengellisyydelle ja kohtaamiselle.
 • Vahvistamme oululaisia elämään kristittynä arjessa Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen.
 • Näymme oululaisessa todellisuudessa.

Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen

 • Edistämme toivoa ja tulevaisuudenuskoa.
 • Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi. 
 • Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.
 • Näytämme esimerkkiä olemalla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuoteen 2026 mennessä.
 • Uusimme kirkon ympäristödiplomin vuoteen 2026 mennessä.
 • Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta.
 • Huomioimme kiinteistöissä, varainhoidossa ja sijoituksissa sekä eettiset että ekologiset arvot.
 • Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia.

Edistämme ihmisten välistä yhteyttä vastakkainasettelun sijaan

 • Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana. 
 • Rakennamme sovintoa yhteiskunnassa ja kirkossa ekumenian ja uskontodialogin hengessä.
 • Poistamme yksinäisyyttä ja kutsumme seurakuntayhteyteen. 
 • Tunnistamme mahdollisen polarisaatiokehityksen alueellamme sekä etsimme konkreettisia ratkaisuja konsernissamme ja verkostoissamme kehityksen kääntämiseksi.
 • Korostamme diakonisen palvelun ulottuvuutta kaikki toiminnot läpäisevänä tekijänä. 
 • Vahvistamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten välillä.

Kutsumme ihmisiä tekemään työtä jolla on merkitystä

 • Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.
 • Rakennamme toimintaa hyvän tekemisen alustaksi. 
 • Tähtäämme merkittävimmäksi hyväntekijäksi alueellamme.
 • Pohdimme yhdessä elämän mielekkyyteen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisten muutosten keskellä.
 • Huolehdimme eri elämäntilanteessa olevista työntekijöistä ja rekrytoimme uusia tekemään työtä, jolla on merkitystä.
 • Huomioimme henkilöstörakenteessa toimintaympäristön ja talouden muutokset.

Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja

 • Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.
 • Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.
 • Hankimme käyttäjäystävällisempiä ohjelmistoja ja parempia ratkaisuja palvelujen sujuvoittamiseksi.
 • Edistämme robotiikan käyttöönottoa ohjelmistoissa rutiinitöiden vähentämiseksi.
 • Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.
 • Kuvaamme prosessit seurakuntalaisen palvelulaadun takaamiseksi.
 • Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.
 • Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset.
 • Laadimme kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämissuunnitelman.
 • Toimimme oikeudenmukaisesti resurssien jaossa eri seurakuntien ja eri tehtävien kesken.
 •