Tehtävä: Sovinto, kirjeen kirjoittaminen


Joskus kirjeen kirjoittaminen on helpompi tapa lähestyä puolisoa/läheistä kuin kasvokkain keskusteleminen. Kirjettä kirjoittaessa voi asiaa sulatella ensin itsekseen ja miettiä sopivanlaista ilmaisua asioille. Myös kirjeen lukija saa lukea kirjeen itselleen sopivana ajankohtana ja sulatella asiaa tarvitsemansa ajan. Kirjeeseen voi myös vastata kirjeellä.  

Kirjoita anteeksipyyntökirje läheisellesi asiasta, jota haluat pyytää anteeksi. Anteeksi pyytäessä on hyvä tarkastella omaa toimintaa ja nähdä oma osuus syntyneeseen tilanteeseen. Anteeksi pyytämällä voit ottaa vastuun omista teoistasi. 

Tai: kirjoita kirje läheisellesi asiasta, jonka olet kokenut loukanneen sinua. On hyvä kertoa selkeästi oma kokemuksesi ja asiaan liittyvät tunteet. 

(Tai: voit myös kirjoittaa kirjeen itsellesi em. asioista.)