Päihteiden käyttäjät ja vangit

Toimintamme on luottamuksellista, maksutonta ja avointa, eikä asiakkuus edellytä kirkon jäsenyyttä.

Vastaanotto

tiistaisin klo 9-11, Isokatu 17, 1. krs
Kaisa Jaakkola, diakoniatyöntekijä
p. 040 756 4022, kaisa.jaakkola@evl.fi

torstaisin klo 10–12, Isokatu 17, 1. krs.
Jonna Ollakka, 
diakoniatyöntekijä
p. 040 730 4117 jonna.ollakka@evl.fi

Vastaanotto tapahtuu ilman ajanvarausta. Mutta jos et pääse tulemaan varsinaisena vastaanottoaikana, niin soita ja sovitaan tapaaminen muuna aikana.  

Ryhmät

Tavoiteryhmä kokoontuu maanantaisin klo 10-12  Sofia seurakuntakeskuksesssa, Isokatu 17 (ensimmäinen kerros) Monitoimisalissa. Se on vertaistukiryhmä, joka on tarkoitettu päihdeongelmaisille miehille ja naisille. Katso kokoontumisajat tästä.

Naistenryhmä kokoontuu perjantaisin klo 13-15 Sofia seurakuntakeskuksessa, Isokatu 17 (ensimmäinen kerros) Monitoimisalissa. Ryhmä on tarkoitettu päihdeongelmaisille naisille. Katso kokoontumisajat tästä.

Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille Sofia seurakuntakeskuksessa (Asemakatu 6, sisäpiha). Katso kokoontumisajat tästä.

 

Tukea päihdeongelmaisille ja läheisille

Elämän aarteet löytää vain laskeutumalla syvyyksiin.
Siellä mihin kompastut on kätkettynä aarre.
Juuri siitä luolasta johon et uskalla mennä löytyykin etsimäsi.
- Joseph Campbell

Päihdetyöntekijät tukevat päihdeongelmaista raittiuteen kulkemalla hänen rinnallaan ja toimimalla puolestapuhujana hänen asioissaan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa vastaanotoilla ja kotikäynneillä asiakasta pyritään neuvomaan ja usein myös ohjaamaan oikeanlaisen avun tai avustusten piiriin

Myös päihdeongelmaisten läheiset tarvitsevat tukea ja rohkaisua elämässään, joten heidänkin arjessa jaksamista pyritään tukemaan. Heille järjestetään tarpeen mukaan ryhmäkokoontumisia, joissa vaikeita asioita voidaan jakaa samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Erilaiset vertaisryhmät kuten tavoite- ja naistenryhmät, raamattupiiri ja kuntosaliryhmä vahvistavat sosiaalisia verkkoja ja antavat mahdollisuuden keskusteluihin samoissa ongelmissa painivien ihmisten kanssa.

Retket ja leirit tarjoavat virikkeitä ja seurakuntayhteyttä ja tukevat samalla päihteettömään elämään. Suurin osa retkistä on ilmaisia, mutta joistakin veloitetaan pieni nimellinen omavastuuosuus.

Päihdetyöntekijät vierailevat säännöllisesti kaupungin päihdehuollon laitoksissa. Tapaamisissa keskustellaan, kerrotaan toiminnasta ja pidetään hartauksia.

Tukea vangeille ja läheisille

Vankilatuomio pysäyttää niin vangin itsensä kuin hänen läheisensäkin. Monille on tärkeää, ettei joudu jäämään yksin suurten kysymysten keskelle, vaan voi keskustellen jakaa tätä taakkaa ja sen mukanaan tuomia ongelmia ja kysymyksiä.

Kriminaalityön tavoitteena on tukea vankeja ja heidän läheisiään paitsi tuomion aikana myös auttaa sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan rangaistuksen kärsimisen jälkeen.

Seurakunnan työntekijät käyvät säännöllisesti pitämässä hartauksia ja kotipaikkaryhmiä sekä Oulun että Pelson vankiloissa. Kotipaikkaryhmä on vankilassa oleville oululaisille ja sen lähialueilta tuleville tarkoitettu keskustelutilaisuus.

Vankilavierailujen aikana työntekijöiden kanssa voi käydä luottamuksellisia keskusteluja. Vankeja myös kannustetaan etsimään tietä seurakuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös rangaistuksen kärsimisen jälkeen.

Vankilasta vapautuvia autetaan löytämään tukihenkilöitä ja heitä pyritään tukemaan asunnon hankinnassa yhteistyökumppaneiden kanssa.