Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Oulun seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkoneuvosto on 27.5.2021 päättänyt, että Oulun seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja ylläpidetään sidonnaisuusrekisteriä. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen, jolla sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevat säännökset on otettu mukaan ohjesääntöön.

Seuraavia luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita pyydetään antamaan suostumukseen perustuva sidonnaisuusilmoitus yhtymän johdon yksikölle (lakimies tai johdon sihteeri):

  • Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu jäsen sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
  • Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat: yhtymäjohtaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja, viestintäjohtaja, keskusrekisterin johtaja, seurakuntatyön erityispalvelujen johtaja, henkilöstöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö.

Sidonnaisuusilmoitus koskee niitä luottamustoimeen kuulumattomia johtotehtäviä tai luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankittua omaisuutta ja muuta merkittävää varallisuutta, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa toimintaa luottamushenkilönä.

Yhtymän johto pitää rekisteriä, johon talletetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden antamat tiedot sidonnaisuuksistaan. Yhteinen kirkkoneuvosto/yhtymän johto saattaa ilmoitukset yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi vuosittain. Yhteinen kirkkoneuvosto/yhtymän johto huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta seurakuntayhtymän verkkosivuilla, jos luottamushenkilö tai viranhaltija on antanut suostumuksen tietojen julkaisemiseen. Tiedot poistetaan rekisteristä ja seurakuntayhtymän verkkosivuilta luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua suostumuksensa.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen eli luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspöytäkirja 27.5.2021. 

Tarkemmat tiedot ilmoitettavista sidonnaisuuksista löytyvät kokouksen liitteenä olevasta Kirkkohallituksen 16.3.2021 antamasta suosituksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-tiedosto).

Toistaiseksi sidonnaisuusilmoituksia ei ole tehty.

Yhteystiedot

Lakimies
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu
Johdon sihteeri
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu