Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Oulun seurakuntayhtymässä

Oulun seurakuntayhtymässä on otettu käyttöön luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset, joista pidetään sidonnaisuusrekisteriä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen eli luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen.

Sidonnaisuusilmoitus koskee yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä seurakuntayhtymän johtavia viranhaltijoita eli yhtymäjohtajaa, talousjohtajaa, kiinteistöjohtajaa, viestintäjohtajaa, keskusrekisterin johtajaa, seurakuntatyön erityispalvelujen johtajaa, henkilöstöpäällikköä ja hautaustoimen päällikköä.

Sidonnaisuusilmoitus annetaan niistä luottamustoimeen kuulumattomista johtotehtävistä tai luottamustoimesta elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta omaisuudesta ja muusta merkittävästä varallisuudesta, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa toimintaa päätöksentekijänä.

Tarkemmat tiedot ilmoitettavista sidonnaisuuksista löytyvät Kirkkohallituksen 16.3.2021 antamasta suosituksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-tiedosto).

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspöytäkirja 27.5.2021. 

Annetut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tällä sivulla luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumuksella. Ilmoitukset poistetaan luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua suostumuksensa.

Toistaiseksi julkaistavia sidonnaisuusilmoituksia ei ole annettu.

Lomake sidonnaisuuksien ilmoittamista varten Linkki avautuu uudessa välilehdessä(word-tiedosto)

Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-tiedosto)

Yhteystiedot

Lakimies
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu
Johdon sihteeri
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu