Tuiran seurakunnan kuorot ja muut musiikkiryhmät

Lapsikuoro Laululinnut

Laululinnut-kuoro.
Kuva: Katri Sippola.

Olemme iloinen joukko laulavia lapsia ”Lapsikuoro Laululinnut”. Kuoro perustettiin keväällä 2021 ja kuorossa on tällä hetkellä 20 laulajaa. Harjoittelemme keskiviikkoisin klo 18-19 Seurakuntakoti Varpusessa, osoite Riistatie 1.

Kuoron ohjelmistoon kuuluvat mm. lasten hengelliset laulut, lasten virret sekä lastenlaulut. Kuoro on tarkoitettu alakouluikäisille, mutta joukossa on mukana myös muutama eskarilainen. Esiinnymme seurakunnan jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Järjestämme yhteiskonsertteja toisten lapsikuorojen kanssa Oulun seurakuntayhtymässä. Teemme kuoron kanssa retkiä ja pidämme kuoropäiviä. Tervetuloa mukaan kaikki laulamisesta innostuneet lapset!

Yhteydenotot kuoronjohtajaan, Katri Sippola puh. 044-3161576, katri.sippola@evl.fi.

Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro

Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro.
Kuva: Kari Kuivamäki.


Kuoron tavoitteena on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus laulamiseen ja sen kautta tukea lapsen persoonallista kasvua kristittynä.
Opetuksen lähtökohtana on ajatus, että jokainen lapsi on luonnostaan musikaalinen. Laulamisen ilon ja taidon etsiminen ja löytäminen ovat kuorossa laulamisen keskeisiä tavoitteita. Kuorossa lapsi oppii ryhmätyöskentelyä, itsensä ilmaisemista ja kehonhallintaa. Työskentely kuorossa on tavoitteellista ja vaatii kuorolaisilta ja perheiltä sitoutumista. Vanhemmat kuorolaiset saavat myös henkilökohtaista ohjausta mahdollisuuksien mukaan.

Kuorossa lauletaan sekä säestyksettömiä että säestyksellisiä reippaita kristillisiä lauluja. Pianon ja urkujen lisäksi esiintymisissä käytetään myös muita soittimia kuten ukuleleita, djembejä, harmoonia ja viulua.
Ryhmät esiintyvät sekä yksin että yhdessä avustaen jumalanpalveluksista sekä  seurakunnan juhlissa ja tapahtumissa. Kuoro järjestää myös omia musiikkitilaisuuksia ja konsertteja sekä Oulussa että muualla kotimaassa.

Lapsikuoro avustaa seurakunnan messuissa noin neljä kertaa vuodessa. Tänä keväänä kuoro käy Rovaniemellä ja on mukana Lähetyspäivien ohjelmassa yhteistyössä rovaniemeläisen Valonlähde-kuoron kanssa.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro on perustanut Anu Vuorenmaa Tuiran seurakuntaan vuonna 1991. Kuoron perustamisesta lähtien toiminta on ollut tavoitteellista ja aktiivista. Kuoro on saavuttanut menestystä mm. erilaisissa lapsikuoroille järjestetyissä katselmuksissa ja julkaisemalla oman levyn. Kuoron tukena toimii Pyhän Tuomaan Lapsikuoron tukiyhdistys ry joka toimii aktiivisesti. Se koostuu laulajien vanhemmista.

Kuoro on matkustellut kotimaassa ja ulkomailla. Viimeisin matka suuntautui Pietariin.

Uusia kuorolaisia otetaan syys- ja kevätlukukausien alussa. Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 18 - 19  lapsikuoro ja klo 19 - 19.30 nuorisokuoro Pyhän Luukkaan kappelissa ( osoite Yliopistokatu 9 )
Johtaja ja yhteyshenkilö: kanttori Anu Arvola (Mum, Fm, Oamk musiikkipedagogi), p. 044 316 1463
 

D´amen

D´amen-kuoro.
 

D'amen on 35-40 laulajan suuruinen naiskuoro, joka harjoittelee keskiviikkoisin klo 18 - 20.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. Kuoroon pääsee mukaan koelaulun kautta. Uusia laulajia otetaan seuraavan kerran syksyllä 2022. Uusilta laulajilta edellytetään kohtuullista nuotinlukutaitoa.

Vuonna 1978 perustettu kuoro pyrkii johtajansa Tommi Hekkalan kanssa toimimaan Tuiran seurakunnassa niin musiikki- kuin jumalanpalveluselämässä aktiivisesti. Työskentelyssä pyritään tavoitteellisuuteen ja kehittämään pitkäjänteisesti myös laulajien musiikillista ilmaisua. Ohjelmisto koostuu pääosin hengellisestä naiskuoromusiikista sisältäen monipuolisesti eri tyylejä, kuten psalmimusiikkia, hengellisiä lauluja, afro-amerikkalaisia lauluja ja myös modernia sävelkieltä edustavia teoksia. Konserttiohjelmistoissa on yleensä myös kansanlauluja ja muita naiskuorolle sävellettyjä teoksia. Kuoron toiminta on aktiivista ja organisoitunutta, kuorolaiset ovat hyvin sitoutuneita ja motivoituneita tavoitteelliseen työskentelyyn. D’amen pitää viikonloppuleirejä ja laulupäiviä 2-4 kertaa vuodessa.

D’amen on tehnyt säännöllisesti kuoromatkoja Suomessa ja ulkomailla. Kuoro vieraili viimeksi Roomassa kuorofestivaalilla maaliskuussa 2024. Kuoroa johtaa Tommi Hekkala, p. 040 8316 226, tommi.hekkala@evl.fi