Kuulutukset

I Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta 

KUULUTUS

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 19.5.2024 kirkkoherranvaali.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 26.3.2024 klo 10–14 ja 27.3.2024 klo 15–19 Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 10, Haukipudas.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 19.5.2024 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 9.3.2024 (viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää).

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä ti 2.4.2024 kello 16.00 mennessä Haukiputaan kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotie 10, Haukipudas.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 10.4.2024 klo 16.00 pidettävässä kokouksessaan.

Haukipudas 29.2.2024

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Outi Pohjanen

 

II Kuulutus vaalin toimittamisesta ja ennakkoäänestyksestä

KUULUTUS

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 19.5.2024 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 19.5.2024 klo 10 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen Haukiputaan kirkossa ja päättyy kello 20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Haukiputaan seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10, Haukipudas, maanantaista 13.5.2024 perjantaihin 17.5.2024, joka päivä kello 9-18.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:

Kellon seurakuntakoti ma 13.5. klo 15-18, Kylätie 8   

Martinniemen koulu ti 14.5. klo 16-18, Jokisuuntie 1  

Halpa-Halli ke 15.5. klo 15-18, Heitontie 2  

S-Market Reimari to 16.5. klo 10-13, Kauppakuja 2      

S-Market Reimari pe 17.5. klo 15-18, Kauppakuja 2   

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 10.5.2024 ennen kello 16.00.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 10.5.2024 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 08 5471 185.

Haukipudas 10.4.2024

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Outi Pohjanen

 

Tuomiokapitulin vaalikuulutus 2024 ja pöytäkirjanote kokous 10.4. (pdf) Linkki avautuu uudessa välilehdessä