< Takaisin

Sopimukset

Sanattomat sopimukset ja oletukset johtavat helposti turhiin ristiriitatilanteisiin ja väärinymmärryksiin. Rakastumisen huumassa konfliktit ovat vieras käsite – ollaan euforisessa tilassa, jossa kaikki käy. Viimeistään siinä vaiheessa, kun muutetaan saman katon alle ja laskeudutaan arjen maaperälle, on aika keskustella yhteisistä pelisäännöistä.

Kuka laittaa ruuan, siivoaa, tiskaa ja pesee pyykit? Kuka leikkaa ruohon, tekee lumityöt ja vie auton huoltoon? Kuka käyttää lasta lääkärissä ja jää pois töistä lasta hoitamaan? Entä päiväkodin/koulun ja kodin yhteistyö – osallistutaanko yhdessä vai jompikumpi? Parisuhteessa ja perheessä on lukemattomia asioita ja tilanteita, joiden hoitamiseen tarvitaan yhdessä sovittuja käytänteitä.

Sovitaanko erikseen siivouspäivä vai siivotaanko silloin kun huvittaa tai on pakko? Se mikä toimii toisilla, ei välttämättä toimi toisilla. Monet parit kokevat toimivaksi käytännöksi jakaa tehtävät vastuualueittain: esimerkiksi toinen hoitaa imuroinnin ja pyykin, toinen ruuanlaiton ja kaupassakäynnin. Toiset taas haluavat mieluummin tehdä asioita yhdessä. Jako ”miesten ja naisten töihin” toimii joillakin pareilla edelleenkin, mutta useat parit kokevat sen jo aikansa eläneeksi malliksi.

Raha-asiat aiheuttavat helposti ristiriitatilanteita: kumpi maksaa? Onko parempi yhteinen tili yhteisiä menoja varten vaiko omat tilit, joilta laskut maksetaan tasapuolisesti molempien tulotason mukaan? Isommista hankinnoista on tärkeää keskustella yhdessä.

Kysymys lapsista on keskeinen jo suhteen alkuvaiheessa. Halutaanko lapsia (”hankkia”) – ja jos halutaan niin milloin? ”Sitten joskus” ei riitä aikamääreeksi. Lasten kasvatuksen keskeisistä suuntaviivoista on myös tärkeä keskustella etukäteen.

Ajankäytöstä on myös hyvä keskustella, koska puolisoilla voi olla hyvinkin erilaiset toiveet ja tarpeet omaan ja yhteiseen aikaan. Ensiksi onkin tärkeää pohtia juuri omia tarpeita: kuinka paljon tarvitsen tilaa ja erillisyyttä parisuhteessa, kuinka paljon taas yhdessä olemista. Kuinka paljon ollaan ystävien ja toisten läheisten kanssa ja kuinka paljon vietetään aikaa kahdestaan tai oman perheen kanssa? Uskottomuuden raja on tärkeä selvittää: mikä on pettämistä meidän parisuhteessa?

Ajankäytön tarpeet ja mahdollisuudet muuttuvat iän myötä ja parisuhteen eri vaiheissa. Perheessä, jossa on pieniä lapsia, kaikki aika tuntuu usein menevän työhön, lastenhoitoon ja arjen pyörittämiseen. Silloin usein tuntuu, että omasta ja yhteisestä ajasta voi vain haaveilla. Mutta etenkin juuri ruuhkavuosina on tärkeää, että puolisot huolehtisivat yhteisen ajan järjestämisestä – vaikkakin vain lyhyistä kahdenkeskeisistä tuokioista sekä ottaisivat myös aikaa itselle. Tämä vaatii usein vastaan tulemista, kompromisseja ja yhteistä tahtotilaa.

> Tehtävä: Meidän parisuhteen toimintamalliLinkki avautuu uudessa välilehdessä

> Seuraava teema: Syli