Teema 6: Yhteiskehittäminen

Kevään 2022 aikana oli tarkoitus käynnistää ja tukea vuoden 2021 aikana syntyneitä yhteiskehittämisen kokeiluja seurakunnissa yhteiskehittämisen työpajoilla. Tämä ei kuitenkaan onnistunut toimintaympäristön palautuessa uuteen normaaliin, eli rajoituksista luopuminen haastoi työntekijöiden osallistumista ja panostamista yhteiskehittämiseen ja työpajoihin osallistumista. 

Näin ollen luotiin yhteistoiminnallinen Yhteiskehittämisen työtila Howspace-työtilaan, jonka vahvuutena on aikaan ja paikkaan sitoutumaton mahdollisuus aktivoida ja osallistaa yhteiskehittämiseen, seurakuntien väliseen yhteistyön luomiseen sekä tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen.

Työtilaan luotiin vuorovaikutukseen perustuvia tehtäviä ja alustuksia, joiden avulla yhteiskehittämistä oli tarkoitus tukea. Myös aktivointi osallistavaan toimintaan työtilassa osoittautui haasteelliseksi. Tästä johtuen luotiin työtilaan mahdollisuus tutustua ja perehtyä työtilaan luotuja aineistoja, hyödyntää sitä minkä kokee tarpeelliseksi ja tallentaa työkaluja, joita voisi edelleen parastaa, soveltaa tai muokata oman työn tueksi. 

Howspace-työtila oli hankkeen osallistujien käytössä 5.10.2022 saakka.