Sielunhoito, yksityiset keskustelut ja kotikäynnit

Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa kysymyksissä. Sielunhoito on henkilökohtaista keskustelua seurakunnan työntekijän tai maallikon kanssa.  Siihen voidaan liittää myös Raamatun lukemista, rippi tai ehtoollisen vietto.  

Sielunhoitoa tarvitseva voi kysyä sielunhoidon mahdollisuutta omasta kotiseurakunnastaan tai kääntyä suoraan seurakunnan työntekijän tai seurakuntien yhteisissä erityistehtävissä palvelevien, esimerkiksi perheneuvojien tai sairaalasielunhoitajien puoleen.

Tapaaminen voi tapahtua myös omassa kodissa. Diakoniatyöntekijän tai papin kanssa voi sopia kotikäynnistä luottamuksellista keskustelua tai sielunhoitoa varten. Pappi voi tuoda ehtoollisen kotiin.

Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Seurakunnissa on päivystäviä pappeja, joiden vastaanottoajat löytyvät kirkkoherranvirastojen sivuilta.