• Päätökset perustuvat kulloinkin saatavissa olevaan oikeaan, ajankohtaiseen ja olennaiseen tietoon.
  • Auttaa strategian toteuttamisessa antamalla luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa päätöksenteon tueksi.
  • Erityinen merkitys organisaation suorituskyvyn kehittämisessä, ennakointikyvykkyydessä sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden suunnittelussa.
  • Toiminnan yhteiskehittäminen systemaattisen tiedon saatavuuden, dokumentoinnin, analysoinnin ja näin tuotetun tiedon jakamisen kautta.
  • Keskeinen tavoite on edistää ja kehittää strategista osaamista ja toimintaa vastaamaan paremmin henkilöstön, seurakuntalaisten ja sidosryhmien tarpeita.