Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara - hanke

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 201687, 201734 

1.9.2023-31.8.2025

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara - TIMU

TIMU-hanke käynnistettiin syksyllä 2023 ja tämä kaksivuotinen hanke jatkuu aina elokuun 2025 loppuun asti. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä ja hanke toteutetaan ryhmähankkeena yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeessa pyritään parantamaan koko organisaation ymmärrystä tiedolla johtamisesta sekä digitalisaation mahdollisuuksista tiedolla johtamiseen. Tavoitteena on, että tiedolla johtamisesta tulee koko organisaatiossa keskeinen johtamisen, päätöksenteon sekä oman työn kehittämisen väline uudistuvassa toimintakulttuurissa.

Mikä on hankkeen kohderyhmä? 

Hankkeessa ovat mukana Oulun seurakuntayhtymä ja sen seitsemän seurakuntaa; Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin ja Oulujoen seurakunta, sekä Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulunsalon seurakunta ja Tuiran seurakunta. Myös Kempeleen, Iin ja Muhoksen seurakunnat ovat mukana hankkeessa. Hankkeeseen on sitoutunut myös Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin esihenkilöt. 

Tiedolla johtaminen -> Strategiasta teoiksi

TIMU-hankkeen keskeinen tavoite on edistää ja kehittää strategista osaamista ja toimintaa vastaamaan paremmin henkilöstön, kirkon jäsenten sekä muiden sidosryhmien tarpeita.

  • Päätökset perustuvat kulloinkin saatavissa olevaan oikeaan, ajankohtaiseen ja olennaiseen tietoon.
  • Auttaa strategian toteuttamisessa antamalla luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa päätöksenteon tueksi.
  • Erityinen merkitys organisaation suorituskyvyn kehittämisessä, ennakointikyvykkyydessä sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden suunnittelussa.
  • Toiminnan yhteiskehittäminen systemaattisen tiedon saatavuuden, dokumentoinnin, analysoinnin ja näin tuotetun tiedon jakamisen kautta.

Askeleet kohti tavoitetta 

Hanke toteutetaan asiantuntijoiden fasilitoimien, työpakettikohtaisesti teemoitettujen yhteisten sekä eriytettyjen työpajojen ja valmennusten kautta. Lisäksi tullaan järjestämään luentoja ja webinaareja. Johdon ja esihenkilöiden sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla on keskeistä vaikutuslähtöisten toimenpiteiden onnistumisen kannalta.

Lisätietoa hankkeesta:

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, päätoteuttaja

Sanna Kivinen, projektipäällikkö

sanna.kivinen(a)evl.fi

p. 040 776 0237

Marja Forsblom, projektikoordinaattori

marja.forsblom(a)evl.fi

p. 040 191 6284

Isokatu 17

90101 Oulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja

Arja Lappalainen, projektikoordinaattori

arja.lappalainen(a)diak.fi

p. 050 479 3787

Anne Määttä, erityisasiantuntija

anne.maatta(a)diak.fi

p. 040 097 9932

Arja Koski, asiantuntija/lehtori

arja.koski(a)diak.fi

p. 040 869 6016