Kirkolliset tilaisuudet 

Jumalanpalveluksia sekä kirkkotilassa tapahtuvia kirkollisia toimituksia - kuten avioliiton juhlia, kasteita ja hautaansiunaamista - koskevat määräykset väljentyvät 1.8.2020 alkaen. Erityisjärjestelyt kuten turvavavälit eivä ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin suosittelevat, että seurakunnan tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1-2 metrsin turvavavälein tilaan sopivaksi. Osanottajamäärä voi ylittää myös sisätiloissa 500 henkeä, kun noudatetaan aluehallintoviratojen määräyksiä (turvaväli, hygienia).

 

Oulujoen seurakunnan tiloja koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Oulujoen kirkon osalta väkimäärä on korkeintaan 100 h.
 • Myllyojan seurakuntasali  50 h.
 • Hintta seurakuntasali 25 h.
 • Hintta kirkkosali 25 h.
 • Oulujoen pappila 30 h.
 • Sanginsuun seurakuntakoti 40 h.
 • Hiukkavaaran seurakuntakoti Hiuska 20 h. 
 • Huonesuon  seurakuntakoti 15 h.

Oulujoen konfirmaatiojumalanpalveluksiin rippikoululaiset saavat kutsua neljä läheistään, koska näissäkin jumalanpalveluksissa noudatetaan Oulujoen kirkkoa koskevaa 100 hengen enimmäismäärää.  Meillä on ilo viettää kesällä noin 300 rippikoululaisen ja heidän lähiomaistensa kanssa kirkossa kesällä 2020 lähes joka sunnuntai konfirmaatiomessuja. Rippikoululaisten muilla omaisilla ja ystävillä on mahdollista osallistua näihin rippikoulun päättäviin jumalanpalveluksiin virtuaalisten lähetysten kautta. 

 

Ohjeita jumalanpalvelukseen osallistujille ja ehtoollisen viettoon

 • Seurakuntalaisia pyydetään huomioimaan turvavälit myös kirkkoon saapuessaan ja sieltä poistuessaan. Voitte vaihtaa kuulumiset ulkona, ei kirkon käytävillä.
 • Älä tule sairaana jumalanpalvelukseen tai muuhun seurakunnan tilaisuuteen. 
 • Kirkon sisäänkäyntiin asetetaan desinfiointipiste. Seurakuntalaiset desinfioivat kätensä kirkkoon tullessaan. 
 • Seurakuntalaiset voivat istua kirkossa joka toiselle riville. Kirkossa istumapaikat tulee valita niin, että turvaväliä muihin osallistujiin jää 1-2 metriä. Samassa taloudessa asuvat voivat istua vierekkäin.
 • Oulujoen seurakunta suosittelee tuomaan kirkkoon oman virsikirjan tai lataamaan älypuhelimeen virsikirjasovelluksen.
 • Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa käytössä olevat virsikirjoja löydät kirkon ovelta virsikirjahyllyltä.
 • Lähtiessäsi pois älä vie virsikirjaa hyllyyn vaan vie se kirkon eteisessä olevalle erilliselle pöydälle.
 • Virsikirjoja kierrätetään seurakunnan toimesta siten, että samat kirjat eivät tule käyttöön peräkkäisissä tilaisuuksissa.
 • Pappi jakaa ehtoollisen yksin. Avustajia ei käytetä. Pappi noudattaa tarkkaa käsihygieniaa.
 • Ehtoolliselle jonotetaan kirkon keskikäytävää pitkin turvavälit säilyttäen. 
 • Kirkon kuoriosassa, keskikäytävän päässä desinfiointiaine, jolla seurakuntalainen desinfioi kätensä ehtoolliselle tultaessa. 
 • Seurakuntalainen ottaa sivupöydälle asetetun ehtoollisviinipikarin käteensä ennen alttarille tuloaan.
 • Seurakuntalaiset tulevat ehtoollispöytään paperiliinoilla osoitetuille paikoille. Ehtoollisvieras jää seisomaan alttarikaiteen eteen. Polvistumista ei tehdä, koska siinä yhteydessä väistämättä kosketetaan alttarikaidetta, eikä kaidetta voi puhdistaa ehtoollisvieraiden välillä. 
 • Ehtoollisleipä jaetaan ehtoollisvieraan käteen. Ehtoollisviini jaetaan maljasta seurakuntalaisen kädessä olevaan yksityispikariin.
 • Ehtoollisen toimittava pappi lausuu jakosanat jakaessaan leivän ja viinin.
 • Ehtoollisen nautittuaan seurakuntalainen ottaa pikarinsa mukaansa ja poistuu sivukäytävän kautta omalle paikalleen.
 • Sivukäytävällä seurakuntalaisen jättää yksityispikarin ja paperiliinan roskakoriin. Tämän jälkeen on saatavilla desinfiointiainetta. 
 • Ehtoolliselle voi tulla myös lapsia ja aikuisia, jotka haluavat sakramentin nauttimisen sijasta siunaamista. Siunaaminen tapahtuu seurakuntalaisten seisoessa samaan tapaan kuin ehtoollisella. Pappi siunaa turvavälin säilyttäen koskematta seurakuntalaisen päätä. 
 • Jumalanpalvelusten, ehtoollisen vieton ja siunaamisen ohjeet koskevat myös konfirmaatiota.
 • Kolehti annetaan kirkosta ulos mentäessä tai omalla älypuhelimella MobilaPay-sovelluksen välityksellä.

Jokaisen seurakuntalaisen velvollisuus on huolehtia turvavälistä sisällä ja ulkona. Jos et itse pelkää tai ole vakavan koronavirus-infektion vaarassa, lähimmäisesi voi olla hyvästä syystä huolissaan. Jokaisen seurakuntalaisen on tärkeää omalla toiminnallaan mahdollistaa turvallinen tilaisuuksiin osallistuminen muille. 


Ajankohtaisesta toiminnasta ja mahdollisista muutoksista käytänteisiin tiedotetaan tarkemmin Oulun seurakuntien nettisivuilla:
www.oulunseurakunnat.fi/oulujoki, facebook-sivuilla Oulujoen seurakunta ja Rauhan Tervehdys –lehden kirkollisissa ilmoituksissa.

Terveisin

Ilkka Mäkinen

Kirkkoherra

 

Päivystävä pappi puh. 044 788 3990

Tavattavissa Oulujoen seurakunnan jäsenten kirkollisten toimitusten (kasteet, häät ja hautajaiset) järjestelyissä. Mahdollisuus myös sielunhoidolliseen keskusteluun.

Päivystävä pappi on paikalla ma, ke,to klo 9-11, Hintantie 89, 2. krs. diakonissan vastaanottohuone, ti klo 9-11 Hintan sakastissa. 

 

Asioiminen 1.6. alkaen kirkkoherranvirastossa klo 9-16. Suosittelemme edelleen asioiden hoitamista ensisijaisesti puhelimitse (08) 5313 500 ja s-postilla oulujoenseurakunta@evl.fi.

 

Seurakuntamestareiden ryhmäkutsunumero (08) 530 2981.

Kirkkoherra
Oulujoen seurakunta
Hintantie 89
90650 Oulu

Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntasihteeri
Oulujoen seurakunta
+358 8 531 3500
Hintantie 89
90650 Oulu
Seurakuntasihteeri
Oulujoen seurakunta
Hintantie 89
90650 Oulu