Kirkolliset tilaisuudet

Jumalanpalveluksia sekä kirkkotilassa tapahtuvia kirkollisia toimituksia - kuten avioliiton juhlia, kasteita ja hautaansiunaamista - koskevat määräykset väljentyivät 1.8.2020 alkaen. Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivä ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin suosittelevat, että seurakunnan tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1-2 metrin turvavavälein tilaan sopivaksi. Osanottajamäärä voi ylittää myös sisätiloissa 500 henkeä, kun noudatetaan aluehallintovirastojen määräyksiä (turvaväli, hygienia).

 

 

Hyvä seurakuntalainen ja kirkkovieras

Oulujoen seurakunnan tiloja koskevat seuraavat rajoitukset

Tilojen kävijämäärät voimassa olevien turvamääräysten mukaan:

 • Oulujoen kirkon osalta väkimäärä on korkeintaan 150 h.
 • Myllyojan seurakuntasali 150 h.
 • Hintta seurakuntasali 45 h.
 • Hintta kappeli 95 h.
 • Hintta liikuntasali 120 h
 • Oulujoen pappila 60 h.
 • Sanginsuun seurakuntakoti 80 h.
 • Hiukkavaaran seurakuntakoti Hiuska 30 h. 
 • ​​​ Huonesuon seurakuntakoti 30 h.

Ohjeita seurakunnan tiloihin tulijoille  

 • Seurakuntalaisia pyydetään huomioimaan turvavälit myös tiloihin saapuessaan ja niistä poistuessaan.
 • Älä tule sairaana jumalanpalvelukseen tai muuhun seurakunnan tilaisuuteen. 
 • Tilojen sisäänkäynnin luona on desinfiointipiste. Toivomme, että seurakuntalaiset desinfioivat kätensä tiloihin tullessaan, ehtoolliselle mennessään ja tiloihin pois lähtiessään.
 • Tiloissa tapahtuvaa ruokailua koskevat ohjeet annetaan ennen ruokailun alkua.
 • Jumalanpalvelusten ehtoollisen viettoa koskeva ohjeistus annetaan kirkossa joko ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana.

Tervetuloa Oulujoen seurakunnan tiloihin

 


Ajankohtaisesta toiminnasta ja mahdollisista muutoksista käytänteisiin tiedotetaan tarkemmin Oulun seurakuntien nettisivuilla:
www.oulunseurakunnat.fi/oulujoki, facebook-sivuilla Oulujoen seurakunta ja Rauhan Tervehdys –lehden kirkollisissa ilmoituksissa.

Terveisin

Ilkka Mäkinen

Kirkkoherra

 

Päivystävä pappi puh. 044 788 3990

Tavattavissa Oulujoen seurakunnan jäsenten kirkollisten toimitusten (kasteet, häät ja hautajaiset) järjestelyissä. Mahdollisuus myös sielunhoidolliseen keskusteluun.

Päivystävä pappi on paikalla ma, to klo 9-11, Hintantie 89, 2. krs. diakonissan vastaanottohuone, ti klo 9-11 Hintan sakastissa. Keskiviikkoisin  klo 12-14 Hiuskassa, Paraatikatu 8.

 

Asioiminen kirkkoherranvirastossa klo 9-16. Suosittelemme edelleen asioiden hoitamista ensisijaisesti puhelimitse (08) 5313 500 ja s-postilla oulujoenseurakunta@evl.fi.

 

Seurakuntamestareiden ryhmäkutsunumero (08) 530 2981.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Oulujoen seurakunta
Hintantie 89
90650 Oulu

Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Ota yhteyttä

Seurakuntasihteeri
Oulujoen seurakunta
+358 8 531 3500
Hintantie 89
90650 Oulu
Seurakuntasihteeri
Oulujoen seurakunta
Hintantie 89
90650 Oulu