Hartaudet

Hartaus on osa jokaisen ihmisen uskonelämän hoitamista. Hartaudessa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus lähestyä Jumalaa, voimaantua Jumalan hoidossa ja huolenpidossa. Vahvistua kulkemaan omaa arkeaan ja elämäänsä yhteydessä toisiin ihmisiin ja Jumalaan. ”Jumala on vain hiljaisuuden matkan päässä ihmisestä” Lönnebon rukoushelmi –rukouksessa sanotaan.

Hartaus koostuu usein musiikista, mietiskelytekstistä tai puheesta, rukouksesta, raamatun luvusta ja hiljaisuudesta. Hartaudessa voimme kokoontua kristittyinä yhteen ja yhdessä rukoilla ja hiljentyä.

Hartauden toteuttamistapoja on lukuisia. Niiden toteuttamistapa ja –muodot ovat jokaisen hartauden vetäjän ja osallistujien näköisiä ja pituisia.

Lattiakuvahartauksissa luodaan kankailla ja erilaisilla tavaroilla lattialle symbolinen kuva esimerkiksi jostain raamatun kertomuksesta. Se rakentuu sekä vetäjän että osallistujien avulla.  Radio-  ja televisiohartauksissa voimme kuunnellen ja katsellen osallistua laajaan Kristuksen kirkon hartaus- ja jumalanpalveluselämään.

Vanhusten palvelukodeissa, sairaaloissa,  kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla voidaan järjestää erilaisia hartauksia, huomioon ottaen kohderyhmä, heidän tarpeensa ja tilanteensa.

Hartauksia voidaan viettää surussa, ilossa – eri elämän taitekohdissa, jossa toivotaan rukousta ja hiljaisuutta yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ja jokainen ihminen voi omassa kotonaan hiljentyä hartauteen.

Kaikille avoimet hartaudet löytyvät tapahtumakalenterista.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook