Tilat toiminnalle

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistöjen elinkaarenaikaisia asiantuntijapalveluja Oulun seurakunnille ja seurakuntayhtymälle sekä muille ev.-lut. seurakunnille. Yksikön toiminta sisältää kiinteistöjen rakennuttamisen, kunnossapidon sekä hoito- ja huoltotyön.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymällä on tarkoituksen mukaiset tilat toimintaansa ja että kiinteistöjen arvo säilyy.

Kiinteistöpalvelujen työntekijöiden yhteystiedot ovat täällä.

 


Investoinnit

Hautajaishuoneiston peruskorjaus on alkanut

Tiedote 13.11.2018

Hautajaishuoneiston peruskorjaus on alkanut 1.11.2018. Peruskorjauksessa alapohja ja yläpohja uusitaan sekä ulkoseinät lisälämmöneristetään. Sisätilojen tilaratkaisut ja käyttötarkoitukset pysyvät nykyisellään, kuluneet ja vaurioituneet pinnat uusitaan tai maalataan. Kalusteet ja varusteet sekä LVIS-järjestelmät laitteineen uusitaan kokonaan. Piha-alueiden kuivatusta parannetaan johtamalla sade- ja sulamisvedet sadevesikaivoihin.

Rakentamisen tavoiteaikataulu on 11/2018 - 5/2019. Hankkeessa on kilpailutuksen perusteella valittu rakennusurakoitsijaksi Consti Julkisivut Oy, lvia-urakoitsijaksi Aro Systems Oy ja sähköurakoitsijaksi Vihannin Sähkö ja Radio Ky.

Hankkeen vastuuhenkilö on rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri (p. 040 561 6236,johanna.vakkuri@evl.fi). Hänen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

 

Merenranta-leirikeskus, hankesuunnittelu

Tiedote 13.6.2018

 

Tällä sivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.11.2016

  • on hyväksynyt Merenranta-leirikeskuksen tarveselvityksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto 7.6.2018

  • on myöntänyt luvan Merenranta-leirikeskuksen toteutussuunnittelulle.

Yhteinen kirkkovaltuusto 12.6.2018

  • on hyväksynyt Merenranta-leirikeskuksen hankesuunnitelman ja
  • on tehnyt rakentamispäätöksen leirikeskuksen rakentamisesta Isoniemeen ja
  • on myöntänyt hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %).

 

Tavoiteaikataulu leirikeskuksen valmistumiselle Isoniemessä on tammikuu 2021.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt 12.6.2018 päätöksen Isoniemen leirikeskuksen päärakennuksen ja saunarakennuksen sekä varaston purkamisesta sekä Umpimähkän leirikeskuksen rakennusten purkamisesta lukuun ottamatta vuonna 2000 rakennettua varastoa. Purkamisen tavoiteaikataulu on vuosi 2018.

Umpimähkän tonttia kehitetään virkistyskäyttöön kuten uintiin, melontaan ja muuhun retkeilyyn sekä oleskeluun vuoden 2019 aikana.

 

Hankkeen vastuuhenkilö on rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri (puh. 040 561 6236, johanna.vakkuri@evl.fi). Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Leirikeskus-tarveselvitysraportti

Merenrantaleirikeskus hankesuunnittelu 2018