Tilat toiminnalle

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistöjen elinkaarenaikaisia asiantuntijapalveluja Oulun seurakunnille ja seurakuntayhtymälle sekä muille ev.-lut. seurakunnille. Yksikön toiminta sisältää kiinteistöjen rakennuttamisen, kunnossapidon sekä hoito- ja huoltotyön.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymällä on tarkoituksen mukaiset tilat toimintaansa ja että kiinteistöjen arvo säilyy.

Kiinteistöpalvelujen työntekijöiden yhteystiedot ovat täällä.

 


Investoinnit

 

Tiedote 26.5.2023

Intiön kappelia peruskorjataan joulukuusta 2023 syyskuuhun 2025

Intiön kappelin peruskorjaus on lähestymässä rakentamisvaihetta. Rakentaminen alkaa joulukuussa 2023 ja tavoiteaikataulu koko hankkeen valmistumiselle on syyskuussa 2025.

Suurimmat vaikutukset toimintaan ja seurakuntiin

  • Intiön kappelin käyttö katkaistaan peruskorjauksen ajaksi lukuun ottamatta krematoriota ja osittain vainajakylmiöitä. Peruskorjauksen aikana rakennukseen ei ole muilla seurakuntayhtymän työntekijöillä tai seurakuntalaisilla pääsyä kuin krematorion työntekijöillä. Hautaustoimistoilla on pääsy rakennukseen liittyen vainajakuljetuksiin.
  • Krematoriotila säilyy käytössä peruskorjauksen ajan lukuun ottamatta lyhyitä enintään muutaman viikon katkoksia
  • Intiön kappelin toimintaa siirretään Oulun seurakuntayhtymän muihin tiloihin peruskorjauksen ajaksi.
  • Intiön kappelin vainajakylmiöille järjestetään väistötiloja tilapäisiin kylmiötiloihin Oulun hautausmaan alueella sekä muiden seurakuntien alueella

Hankkeen vastuuhenkilö rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki (seppo.saranki@evl.fi 0400 681836) toimii hankkeen yhteyshenkilönä. Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Käytännön tarkemmista järjestelyistä tullaan tiedottamaan tarpeen mukaan lähempänä muutosajankohtia.

Kiinteistöpalvelut

 

Tiedote 7.3.2023

Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus, rakentamisvaihe, tiedote

Oulun tuomiokirkon julkisivurappauksen peruskorjaus on edennyt rakentamisvaiheeseen.

Hankkeessa kirkon julkisivurappaus kunnostetaan kokonaisuudessaan. Lisäksi kirkon julkisivujen puiset ulkoverhousosat huoltomaalataan kokonaisuudessaan, pääoven edustan ulkoporras kunnostetaan ja varustetaan uudella invaluiskalla ja muut kirkon ulkoportaat kunnostetaan. Myös kirkon alue- ja julkisivuvalaistus uusitaan töiden yhteydessä.

Hanke etenee vaiheittain ja töitä tehdään vuosien 2023-2025 aikana vuosittain huhtikuu-lokakuu välillä. Tavoiteaikataulu koko hankkeen valmistumiselle on 9/2025.

Vuoden 2023 aikana kirkon ulkoportaat kunnostetaan ja pääoven yhteyteen tehdään uusi invaluiska nykyisen tilalle. Lisäksi kahdella ulkoseinäosalla sekä pääeteisaulassa tehdään seinien rappauskorjauksia. Vuoden 2023 korjauksien aikataulu on 04/2023 – 09/2023. Tarkempi aikataulu selviää kohteen prime-kalenterista sekä Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Hankkeen aikana tulee tilojen käyttäjien huomioida erinäisiä haittoja. Haitoista on ilmoitettu tarkemmin kohteen prime-kalenterissa.

Hankkeen vastuuhenkilö rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki (seppo.saranki@evl.fi, 0400 681836) toimii hankkeen yhteyshenkilönä. Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Kiinteistöpalvelut