Tilat toiminnalle

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistöjen elinkaarenaikaisia asiantuntijapalveluja Oulun seurakunnille ja seurakuntayhtymälle sekä muille ev.-lut. seurakunnille. Yksikön toiminta sisältää kiinteistöjen rakennuttamisen, kunnossapidon sekä hoito- ja huoltotyön.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymällä on tarkoituksen mukaiset tilat toimintaansa ja että kiinteistöjen arvo säilyy.

Kiinteistöpalvelujen työntekijöiden yhteystiedot ovat täällä.

 


Investoinnit

Tiedote 7.10.2022

Intiön kappeli, peruskorjaus, hankesuunnitteluvaihe, tiedote

Hankkeen hankesuunnitteluvaihe on käynnissä. Hankkeessa rakennetaan krematoriolaajennus varustettuna savukaasujen suodatuslaitteistolla, peruskorjataan rakennuksen julkisivu, tehdään muutoksia ja peruskorjaus sisätiloissa, tehdään peruskorjaus LVISA-järjestelmille sekä kunnostetaan piha-alue. Rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti arvokkaat tilat kuten kappelitilat kunnostetaan hienovaraisesti ja alkuperäinen ilme säilyttäen.

Hankkeen vastuuhenkilö on rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki (seppo.saranki@evl.fi, puh. 0400 681 836). Hänen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa. Hankesuunnittelun valmistumisen tavoiteaikataulu on 11/22, jonka jälkeen tehdään hallinnolliset päätökset. Tavoiteaikataulu toteutussuunnittelulle on 06/23 ja rakentamiselle 12/23-09/25.

Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus, toteutussuunnitteluvaihe, tiedote

Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe on käynnissä. Hankkeessa kirkon julkisivurappaus kunnostetaan kokonaisuudessaan. Lisäksi kirkon julkisivujen puiset ulkoverhousosat huoltomaalataan kokonaisuudessaan, pääoven edustan ulkoporras kunnostetaan ja varustetaan uudella invaluiskalla ja muut kirkon ulkoportaat kunnostetaan.

Hankkeen vastuuhenkilö on rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki (seppo.saranki@evl.fi, puh. 0400 681 836). Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa. Toteutussuunnittelun valmistumisen tavoiteaikataulu on 10/22, jonka jälkeen tehdään hallinnolliset päätökset. Tavoiteaikataulu kilpailutukselle on 01-02/23. Rakentaminen toteutetaan vuosien 2023 – 2025 aikana siten, että työt valmistuvat 9/2025.

Kiinteistöpalvelut