Toisen työpaketin tavoitteena on varmistaa ymmärrys tiedolla johtamisen merkityksestä työyhteisölle, sekä osallistaa työyhteisöt tunnistamaan tiedolla johtamisen osaamistarpeita, reunaehtoja ja tehtäviä sekä sitoutua niihin. Tämän työpaketin osalta olemme syksyllä 2023 kartoittaneet tietojärjestelmien nykytilaa - mitä dataa, datalähteitä, raportteja, mittareita sekä näihin liittyviä prosesseja organisaatiossamme on tällä hetkellä. Helmikuussa 2024 hankkeen kohderyhmälle on lähetetty kysely tiedolla johtamisen nykytilasta, jonka tulosten pohjalta voidaan painottaa hankesuunnitelman toimenpiteitä työyhteisöä ja seurakuntalaisia parhaiten hyödyttävällä tavalla.