Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Oulussa siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi tuomiokapituli nimittää jonkun yhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

  • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa
  • valmistelee yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset
  • päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
  • valvoo seurakuntien etua

 

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen tai varajäsen: Luottamushenkilö-portaaliin pääset tästä linkistä.

 

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2021–2023

Puheenjohtajana toimii Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra Petri Satomaa, p. 040 574 7168 / petri.satomaa@evl.fi

Varapuheenjohtaja Mikko Salmi, ESLI, varalla Marjo Kemppainen, ESLI

 

KATSE

Pirjo Pyörälä, varajäsen Jaana Pulkkinen

Eeva-Maria Parkkinen, varajäsen Jorma Rasvala

Juha Hänninen, varajäsen Martti Turkka

Lyly Rajala, varajäsen Elli-Nora Vehmanen
 

Kristillisten perusarvojen puolesta

Juhani Liukkonen, varajäsen Maija Päkkilä

Eero Hyytinen, varajäsen Päivi Tuomivaara

Lauri Koukkari, varajäsen Sami Myllymäki

Tiina Vilponen, varajäsen Sirpa Lukka

Kari Puroila, varajäsen Eino Lukka

Saara Pentikäinen, varajäsen Terttu Isokoski
 

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä

Mikko Raudaskoski, varajäsen Jarmo Komulainen

Irja Lahdensivu, varajäsen Toni Holappa

Rauno Hekkala, varajäsen Latekoe Lawson Hellu

Laura Ritola, varajäsen Tuula Okkonen
 

Toimivat seurakuntalaiset

Eeva Pouke, varajäsen Anne Riikola


Yhteystiedot

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.