Näkövammaiset seurakunnassa

Seurakunnasta saa apua ja tukea arkipäivän asioissa. Yhdessä etsitään toimivia ratkaisuja elämän pulmatilanteissa. Sielunhoito ja keskustelut ovat tärkeä osa koti- ja laitoskäyntejä. Erilaiset retket, leirit ja juhlat antavat vertaistukea ja kannustavat seurakunnan yhteyteen.

> Katso ryhmät ja toiminta

Näkövammaistyön puhelinpäivystys torstaisin kello 9–11

Anne Kellokumpu, diakoniatyöntekijä (virkavapaalla)

p. 050 430 5178, anne.kellokumpu@evl.fi

Näkövammaistyön kausiohjelma


Kausiohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Näkövammaistyö tarjoaa monipuolista ohjelmaa ja tukea näkövammaisille ja heidän perheilleen. Tiedustelut Anne Kellokumpu, p. 050 430 5178.

 

Näkövammaistyön some-kanavat

Facebook: Näkövammaistyö Oulun seurakunnat

Twitter: Näkövammaistyö_Oulusrk

 

 

Apua ja tukea näkövammaisille

Oulun seurakunnilla on näkövammaisten oma diakoniatyöntekijä. Hän toimii yhteistyössä seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Vapaaehtoiset antavat arvokkaan panoksen näkövammaistyöhön.

Seurakuntien yhteinen diakoniatyöntekijä työskentelee sokeiden ja sokeutumassa olevien kanssa. Heikkonäköiset voivat ensisijaisesti olla yhteydessä oman seurakuntansa diakoniatyöntekijöihin. Rajanveto ei kuitenkaan ole jyrkkä, vaan näkövammaisia palvellaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Keskusteluapua

Näön menettäminen kokonaan tai osittain on kriisi. Diakoniatyöntekijä on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, pyytää kotikäyntiä tai tulla käymään. Työntekijä voi auttaa myös käytännön asioissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin muun avun piiriin.

Vertaistukea ja virkistystä

Näkövammaiset ja heidän läheisensä ovat tervetulleita mukaan seurakunnan toimintaan ja näkövammaisille suunnattuun vertaistoimintaan. Tarjolla on ryhmiä, retkiä, leirejä, juhlia ja teemapäiviä. Nämä tapahtumat tarjoavat vertaistukea, osallisuutta, hengellistä hoitoa, iloa ja vaihtelua.

Näkövammaistyön ryhmissä ja tapahtumissa on aina opasystäviä mukana. Kun haluat osallistua muihin seurakunnan tapahtumiin ja tarvitset oppaan matkaasi, ole yhteydessä diakoniatyöntekijään.

Vapaaehtoiset oppaat ja äänilehti

Vapaaehtoiset eli opasystävät ovat tärkeitä seurakunnan näkövammaistyössä. Opasystävät auttavat mm. leireillä, toimivat ryhmissä avustajina ja osa toimii myös lähimmäisinä esim. kävelyllä  ja seurana. Heidät koulutetaan tehtäväänsä ja diakoniatyöntekijä tukee heidän työtään. Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys toimitetaan viikoittain äänilehtenä vapaaehtoisvoimin. Äänilehti lähetetään cd:llä maksutta noin 100 tilaajalle, mutta sen voi kuunnella myös verkossa. Lehden voi tilata näkövammaistyön diakoniatyöntekijän kautta.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyy näkövammaistyön kausiohjelma, jonka saat halutessasi postitse tai sähköpostitse. Ajankohtaista tietoa seurakunnan näkövammaisten toiminnasta saat Rauhan Tervehdyksen ja kausiohjelman lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n jäsentiedotteesta.

Kirkoissa ja seurakuntakodeissa on tarjolla isotekstisiä virsikirjoja ja pistevirsikirjoja. Tilaisuuksien alussa tätä materiaalia voi kysyä seurakuntamestareilta.

 

Yhteistyötahot

Näkövammaisten keskusliitto

Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry

OYSin näkökeskus

Näkövammaiset lapset ry

Sokeiden ystävät ry

 

Kirkon saavutettavuusohjelma Saavu tarjoaa työkaluja, joilla rakennetaan kirkkoa, joka on avoin kaikille tasavertaisesti.