Digillä kasvotusten

Digitaitoja oululaisnuorille opiskelua ja työelämää varten

Lue hankkeen tuoreimmat uutiset

 

Mitä tavoitellaan?

Tarkoituksena on vahvistaa opiskelun ja työn ulkopuolella olevien oululaisnuorten digitaalisia taitoja. Hanke keskittyy tukemaan 15–29 -vuotiaita nuoria erityisesti taidoissa, joita tarvitaan opiskelu- ja työelämässä. Tavoitteena on, että merkittävä osa hankkeessa mukana olevista nuorista löytää väylän opintoihin tai työelämään tai tulee toimintakykyä edistävän toiminnan pariin. 

Lisäksi kehitetään Oulun seurakuntien nuorisotyön ammattilaisten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden digitaalista osaamista. Nuorisotyötä tekevien, nuorten ja heidän vanhempiensa digitaalinen vuorovaikutus kehittyy ja keskinäiseen yhteydenpitoon luodaan pysyvä toimintamalli.


Kuinka tavoitteeseen päästään?

Hanke järjestää työpajoja, joissa harjoitellaan digitaitoja. Tarjolla on myös etäohjausta digitaitojen opetteluun. Lisäksi tehdään itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Hanke kokoaa nuorista koostuvan vertaismentoreiden ryhmän, joka tukee digitaitoja opettelevia nuoria. Nuoret saavat tukea sekä vertaismentoreilta että vertaistukiryhmästä. 


Milloin hanke toimii ja kuka sitä rahoittaa?

Hanke toimii 1.3.2022–30.4.2023. Keväällä 2022 kartoitetaan nuorisotyön ammattilaisten tarpeita ja aloitetaan vertaismentorointiryhmän kokoaminen. Syksystä lähtien järjestetään työpajoja nuorille ja nuorisotyön ammattilaisille sekä kehitetään toimintamallia nuorisotyön, nuorten ja vanhempien digitaaliseen vuorovaikutukseen.

Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston (ESR) REACT-varoista. Hankkeen budjetti on noin 112 000 euroa ja toteuttaja on Oulun seurakuntayhtymä.


Keneen voin ottaa yhteyttä?

Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Mono Kuoppala. Hänelle voi soittaa numeroon 040 574 7124 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen mono.kuoppala@evl.fi.

Instagram @digillakasvotusten
 

    

Tiedote hankkeen käynnistymisestä 17.5.2022