Kaksi ihmistä, joista toisella on reppu selässä ja toinen vetää sinistä matkalaukkua, jossa on Ukrainan lippu.

Turvaverkko-esiselvityshanke


Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä toteuttaa yhdessä Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Nuorten Ystävät Ry:n kanssa Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksella (EAKR) Turvaverkko-esiselvityshankkeen aikavälillä 1.10.2022-31.3.2023. Hankkeen kohderyhmänä on ukrainalaiset turvapaikanhakijat.

Ukrainassa meneillään olevan kriisin myötä myös Pohjois-Pohjanmaan alueelle on tullut paljon ukrainalaisia turvapaikanhakijoita, joilla on erilaisia avuntarpeita ja osaamista. Erityisen ja äkillisen tilanteen johdosta ukrainalaisten kohderyhmällä on ollut puutetta erilaisista päivittäishyödykkeistä, ja palveluihin ohjautumisessa ja niihin pääsyssä on ollut viiveitä. Kohderyhmällä on myös paljon erilaisia tiedontarpeita, joihin ei ole välttämättä kyetty toistaiseksi vastaamaan riittävän ammattimaisesti.

Hankkeen tavoitteet 

Kyseessä oleva hanke on siis esiselvityshanke, jonka tavoitteena on selvittää, tunnistaa ja kokeilla erilaisia toiminnan organisoitumistapoja eri toimijoiden yhteistyössä, joilla saataisiin asianmukaiset ja kestävät rakenteet tarjota välitöntä apua, tukea, neuvontaa ja palveluja erilaisten muun muassa pakolaisuuteen liittyvien kriisien kohdatessa.

Hankesuunnitelman mukaiset yksilöidyt tavoitteet ovat: 

  1. Selvittää erityisesti maahanmuuttotyötä työllisyyden edistämisen, kotoutumisen ja asettautumisen näkökulmasta tekevät toimijat sekä heidän kokemuksensa kyvykkyydestä vastata meneillään olevaan kriisitilanteeseen (vahvuudet/ kehittämisen kohteet). 
  2. Kartoittaa ja testata soveltuvia toimintamalleja työllisyyden ja kotoutumisen edistämiseen kriisitilanteessa. 
  3. Kuvata vaatimusmäärittely Turvaverkko-toimintamallin kehittämiseksi.

Hanketta ja asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa hankepäällikkö Kim Wasama, 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi sekä projektikoordinaattori Antti Castrén, 040 663 7764, antti.castren@evl.fi

Turvaverkko-esiselvityshankkeen loppuraportti 24.3.2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Turvaverkko-esiselvityshankkeen loppuseminaarin diaesitys 28.3.2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Turvaverkko-hankkeeseen liittyviä uutisia

Tiedote 28.3.2023 : Tuore selvitys jäsentää kolmannen sektorin roolia yllättävissä kriisitilanteissa – esimerkkinä ukrainalaispakolaisten avun tarpeeseen vastaaminen

Mun Oulu 11.11.2022: Oulun Help Center Ukraine saa vetoapua Turvaverkko-​hankkeelta – tavoitteena laajempi yhteistoimintamalli

Tiedote 14.10.2022: Ukrainan kriisi loi tarpeen kehittää yhteistyötä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi

Rauhan Tervehdys 14.10.2022: Turvaverkko-hanke etsii parhaat tavat auttaa pakolaisia

 

Nuorten Ystävät logo.ODL logo.Oulun kaupungin logo.Oulun seurakuntayhtymän logo.