Pyhän Tuomaan Lapsikuoro (Pyhän Tuomaan kirkko)

Kenelle ja milloin: Uusia kuorolaisia otetaan syys- ja kevätlukukausien alussa. Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 17.45 - 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Tavoite, ohjelmisto ja muuta tietoa kuorosta: Kuoron tavoitteena on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus laulamiseen ja sen kautta tukea lapsen persoonallista kasvua kristittynä.

Opetuksen lähtökohtana on ajatus, että jokainen lapsi on luonnostaan musikaalinen. Laulamisen ilon ja taidon etsiminen ja löytäminen ovat kuorossa laulamisen keskeisiä tavoitteita.

Työskentely kuorossa on tavoitteellista ja vaatii kuorolaisilta sitoutumista. Vanhemmat kuorolaiset saavat myös henkilökohtaista ohjausta mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmissä lauletaan sekä säestyksettömiä että säestyksellisiä lauluja. Pianon ja urkujen lisäksi käytetään myös muita soittimia.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro on perustanut Anu Vuorenmaa Tuiran seurakuntaan vuonna 1991. Kuoron perustamisesta lähtien toiminta on ollut tavoitteellista ja aktiivista. Kuoro on saavuttanut menestystä mm. erilaisissa lapsikuoroille järjestetyissä katselmuksissa ja julkaisemalla oman levyn. Kuoron tukena toimii Pyhän Tuomaan Lapsikuoron tukiyhdistys ry.

Esiintymiset: Ryhmät esiintyvät sekä yksin että yhdessä avustaen jumalanpalveluksista erityisesti perhemessuissa sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Kuoro järjestää omia musiikkitilaisuuksia ja antaa konsertteja sekä Oulussa että muualla kotimaassa.

Johtaja ja yhteyshenkilö: Kanttori Johanna Simonen, p. 040 614 8013 sekä kanttori Anu Arvola, p. 044 316 1463