Sopimukset, tehtävä:  Meidän parisuhteen toimintamalli    


Tehkää tilannekatsaus parisuhteeseenne. Keskustelkaa siitä, mihin olette tyytyväisiä, mikä toimii ja tuottaa iloa. Mitä haluatte entisestään vahvistaa? Mitkä ovat suhteenne keskeiset arvot ja tavoitteet?  

Mihin asioihin toivotte muutosta? 

Kartoittakaa seuraavista aiheista teille ajankohtaisia ja tärkeitä parisuhteen osa-alueita:  

- keskustelu/kommunikointi 

- ristiriitojen ratkaisu, riitelemisen tavat 

- läheisyys: huomioiminen, hellyys, seksi 

- arjen pyörittäminen  

- raha-asiat (laskut, hankinnat ym.) 

- ajan käyttö: perheen yhteinen aika, kahdenkeskeinen ja oma aika  

Keskustelkaa mahdollisista muutostarpeista ja ratkaisuehdotuksista muutoksen toteuttamiseksi. 

Kirjoittakaa yhteiset tavoitteenne ja laatikaa toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisätkää toimintasuunnitelmaan myös ne asiat, jotka jo toimivat ja joita haluatte edelleenkin vaalia. 

Tehkää toimintasuunnitelmasta mahdollisimman konkreettinen, jossa eritellään sekä kummankin omat että yhteiset vastuualueet. 

Arvioikaa säännöllisin väliajoin tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa muuttakaa toimintamalleja vastaamaan toiveitanne ja tarpeitanne. 
 

> Takaisin sivulle Sopimukset