Viidennen työpaketin tavoitteena on painottaa viestinnän merkitystä tiedolla johtamiseen sitoutumisessa ja organisaation vuorovaikutuskulttuurin kehittämisessä. Tämän työpaketin osalta hanke on jo kaikkein pisimmällä: Viestintäpalveluiden osalta lähtötilanneanalyysi sekä viestinnän tarpeiden, tavoitteiden ja vaikuttavuuden mittaamisen kartoittaminen on aloitettu syksyllä 2023. TIMU on kevään 2024 aikana mukana suunnittelemassa seurakuntayhtymän intran rakennetta sekä viestintäopasta tiedolla johtamisen näkökulmasta.