Teema 5: Johtamisosaamisen vahvistaminen

Tavoite

Johtamisosaamisen vahvistaminen selkeyttämällä roolia ja vastuita työhyvinvoinnin johtamisessa ja työorganisaation kehittämisessä.

Kohderyhmä

Koulutus oli tarkoitettu hankkeeseen osallistuville esihenkilöille Oulun ev.lut. seurakuntayhtymästä, Limingan rovastikunnasta sekä Oulun ortodoksisesta seurakunnasta.

Toteutus ja teemat

2.9.-19.11.2021 seuraavasti:

to 2.9. ja pe 3.9. teemalla Johtaminen seurakunnassa (Oulun hiippakunnan tuomiokapituli)

to 7.10. ja pe 8.10. teemalla Johtamisosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen (Diak)

to 18.11. ja pe 19.11. teemalla Monialaisen työn johtaminen (Diak)

Valmennus sisälsi vertaismentorointiryhmien tapaamiset kolme kertaa valmennuksen aikana.

Toteuttaja

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Diak, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli sekä ulkopuolinen asiantuntija Deap Lead Oy.