Oulun tuomiorovastikunta

Oulun seitsemän seurakuntaa ja Iin seurakunta muodostavat tuomiorovastikunnan. Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin, joihin kuuluu yleensä viidestä kymmeneen seurakuntaa. Hiippakunnan rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Rovastikunnan lääninrovasti valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.

Lääninrovasti on piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Oulun tuomiorovastikunnan lääninrovastina toimii Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen, p. 044 3161 584, niilo.pesonen@evl.fi.

Oulun tuomiorovastikunnassa lääninrovasti johtaa ja koordinoi seurakuntien eri työalojen yhteistoimintaa ja johtaa esimerkiksi kirkkoherrojen kokousta. Lääninrovastin lisäksi rovastikunnassa toimii lähetystyön koordinaattori (50%) Ulla Mäkinen, p. 040 506 5511, ulla.makinen@evl.fi.