Unelmia tavoiteltaviksi 

 • Seurakunta vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että hän on osaava ja rakas läheisilleen ja Jumalalle. Lapsella ja hänen perheellään on tilaa rakentaa heille itselleen merkityksellistä toimintaa.

• Seurakunta tarjoaa matalan kynnyksen tilaisuuksia, esimerkiksi kaikki ekaluokkalaiset kutsutaan kirkkoon siunattavaksi ennen koulun alkua. Koululaisille seurakunta järjestää erilaisia kerhoja ja leirejä.

                                            • Lapsi ja hänen vanhempansa saavat vahvistusta uskolleen siihen, että Jumala                                                                    siunaa ja varjelee heitä ja he voivat pyytää siunausta itselleen.

 

 

Säännöllinen viikkotoiminta 1.-3. luokkalaisille. Kerhoissa pelataan, askarrellaan, kokkaillaan, liikutaan ja hiljennytään hartauteen yhdessä.

 

Kevät 2023

Kerhot jatkuvat joulutauon jälkeen viikolla 3. 

 

Lisätietoa kerhoista:

Pekka Rintamäki

pekka.rintamaki@evl.fi