Loveteekki

Loveteekki - parisuhteen omahoito -sivusto tarjoaa informaatiota ja apukeinoja parisuhteen toimivuuden vahvistamiseksi.

Ajankohtaista

Kuka katsois mua silmiin?


Ruutu kilpailee ihmisen huomiosta nykypäivänä. Erilaiset laitteet ovat arkea ja tulleet jäädäkseen. Ne ovat välttämättömiä monille meistä. Ruudut tuovat elämään myös paljon positiivista.

Tosiasiassa laitteet vievät huomiomme muualle. Pois itsestä, pois puolisosta, pois lapsista liian usein. Laitteilla vietetty aika on monessa parisuhteessa kesto riidanaihe. Pahamieli tulee usein siitä kokemuksesta, että yhteys on vähentynyt tai jopa katkennut lähimpään. Etäisyys voi alkaa kehittymään pienestä ja kasvaa jäätäväksi vuoreksi. Silloin on molemmilla kylmä ja mieli on apea. Kaipaamme parisuhteessa kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Silloin koemme, että olemme totta, meidät otetaan tosissaan ja meitä arvostetaan. Arvostuksen tunne lisää luottamusta ja turvallisuutta kumppaneiden välillä.

Ruudun tuijottaminen viestittää muille, että siellä on parempaa ja kiinnostavampaa kuin tässä huoneessa olijat. Tämä viesti aivoille voi toki olla myös väärää tulkintaa. Jos ruudulla olo lähes aina syö yhteiset tekemiset ja hetket, tuo tulkinta ei lienee pielessä. Tärkeä kysymys on, onko ruutuaika pois todellisesta yhteydestä ja läsnäolosta läheisten ihmisten kanssa? Tunteet ohjaavat enemmän kuin uskommekaan toimintaamme. Kun tunnemme ahdistusta, pelkoa, väsymystä on helpompi kiinnittyä laitteeseen kuin läsnä olevaan kommunikaatioon. Laitteella saa vaan olla, vastaamatta, ajattelematta, miettimättä välttämättä mitään. Mutta onko se hyväksi sinulle itsellesi ja muille?

Kaipaamme yhteyttä, nähdyksi tuloa. Janoamme hyväksyvää, armollista katsetta. Pelkkä oleminen, joutilaisuus ja katseiden kohtaaminen rentouttaa, rauhoittaa ja synnyttää uutta. Ihmisen kääntyminen kohti itseään ja läheisiä avaa uusia portteja kohtaamiseen ja nähdyksi tulemiseen.

Eräällä tapaamisella kysyin mieheltä hänen hartainta toivetta vaimoltaan. Nuori mies sanoi, että ”olisi iki-onnellinen, jos kumppani katsoisi silmiin edes joskus, tulisi se tunne että se huomaa mut ja olen sille olemassa”. Vaimo vastasi, että ”sama täällä”. Annoin heille kotitehtäväksi alla olevan harjoituksen. Uskokaa tai älkää, mutta ihme tapahtui!

Harjoitus: silmiin katsominen
Useimmat kokevat, että parisuhde on hyvä, kun kokee yhteyttä kumppaniinsa. Sitä taitoa voi kehittää 2min tai 4min katseharjoituksella kumppanisi kanssa. Etsikää mukava paikka ja asettukaa mukavasti lähekkäin. Katsokaa toisianne silmiin rauhallisessa tilassa ilman häiriötä. Välttäkää katseen harhailemista. Kiinnittäkää mielessänne huomiota miltä ja missä katseleminen ja katseen kohteena oleminen tuntuu. Harjoituksen jälkeen keskustelkaa tuntemuksistanne ja oivalluksistanne yhdessä.


Johanna Siira, perheneuvoja