Apua ja tukea ikääntyville

Ikääntyvät ja heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä joko oman seurakuntansa diakoniatyöntekijöihin ja pappeihin, tai vanhustyön pastoriin.

 

Oulun seurakuntien tapahtumat ovat tapahtumakalenterissa. Tietoa mm. diakonian ajanvarauksista löydät täältä.

Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät ja kerhot esitellään täällä.

Huom! Ikääntyvät voivat pyytää diakoniatyöntekijältä myös kirkkokyytiseteleitä, joilla voi matkustaa maksutta sunnuntaisin oman alueen jumalanpalvelukseen.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

 

Oulun seurakunnissa ikääntyvien työstä vastaavat työntekijät:

Diakoniset erityispalvelut

 

Diakoniatyöntekijä Anne Kellokumpu, p. 050 430 5178, virkavapaalla

 

Haukiputaan seurakunta

Diakoniatyöntekijä Sari Lukka, p. 040 589 8362 

 

Karjasillan seurakunta

Vanhustyön diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 574 7157

 

Seurakuntapastori Esa Nevala, p. 040 574 7165

 

Kiimingin seurakunta


Diakonissa Jaana Kontio, p. 040 5793 248, Jääli-Välikylä


Diakoniapappi Matti Jurvelin, p. 040 192 1158

 

Oulunsalon seurakunta

Diakoniatyöntekijä Maija Sivula, p. 044 7453 853 

Pappi Jukka Joensuu, p. 044 745 3847

 

Oulujoen seurakunta

Diakoniatyöntekijä Eija Röning, p. 040 558 0435
 

Pappi Satu Kreivi-Palosaari, p. 040 505 9939

 

Tuiran seurakunta

Diakoniatyöntekijä Satu Pesonen (marraskuu2021 saakka), p. 040 723 5880.


Pappi Päivi Jussila, p. 050 340 8992


Tuomiokirkkoseurakunta

Pastori Salla Autere, p. 044 3161 742

Diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen p. 040 5747 091

Tukea ikääntyville

Rukoushetket hoiva- ja palvelukodeissa, leirit ja kahdenkeskiset kohtaamiset ikääntyvien kanssa kuuluvat seurakuntien arkeen. Jokaisessa Oulun seurakunnassa on diakoniatyöntekijöitä ja pappeja, joiden erityisenä tehtävänä on toimia ikääntyvien kanssa.. Oulussa on myös seurakuntien yhteinen vanhustyön pastori. 
 

Kotikäynti on perinne seurakunnissa

Työntekijät käyvät kodeissa sekä hoiva- ja palvelukodeissa pitämässä rukoushetkiä ja keskustelemassa ikääntyville tärkeistä asioista.

Seurakuntalaisissa on myös vapaaehtoisia lähimmäisiä, jotka käyvät tapaamassa ikääntyviä. Lähimmäisen kanssa voi esimerkiksi keskustella, käydä messussa, ulkoilla ja saada apua asioiden hoitoon.

Vanhustyön pastorin työn pääsisältö on sielunhoito

Vanhustyön pastori vierailee pyynnöstä ikääntyvien luona. Tapaamiset koostuvat luottamuksellisesta keskustelusta, ripistä tai ehtoollisesta.

Sielunhoidon lisäksi vanhustyön pastorin työ voi olla käytännöllisten asioiden hoitamista, neuvontaa ja asioiden selvittämistä.

Hän tekee läheistä yhteistyötä diakoniatyöntekijöiden, omaishoitajien ja ikääntyvien perheenjäsenten kanssa.

Vanhustyön pastori on myös asiantuntija, joka osallistuu ikääntyvien palvelujen kehittämiseen. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin vanhuspalvelun kanssa. Vanhustyön pastori kouluttaa seurakuntien työntekijöitä ja on mukana monissa verkostoissa.

 
 
 

Oulun seurakuntien yhteistyötahoja:

 
Kuva: Sanna Krook/ Kirkon kuvapankki
Kuva: Sanna Krook / Kirkon kuvapankki

Ikääntyviä varten

 
Jokaisessa seurakunnassa on pappeja ja diakoniatyöntekijöitä ikääntyviä varten, katso yhteystiedot vieressä.

 


Lue tästä Markku Palosaaren Kalevan Yhteisöt-sivun kolumni 26.8.2019: Hengellisyyden jäljillä

Lue tästä Markku Palosaaren Kalevan Yläkerta-kirjoitus  13.5.2018: Muistisairaan ihmisen oikeudet tunnustettava

Lue tästä Markku Palosaaren Juuri-blogi: Vanhuksen hylkääminen on kaltoinkohtelua

Markku Palosaaren kirjoitus Raamatun vanhuskäsitys Diakonia+-lehdessä 30.10.2018: Lue tästä (pdf) tai Diakonia+-sivulta.


Vanhusten diakonisen kotikäyntityön sielunhoidollinen kohtaaminen (Sielunhoidon erityiskoulutus 2013-2015, lopputyö, Päivi Moilanen (pdf)
 
Vanhusten diakonisen kotikäyntityön sielunhoidollinen kohtaaminen (Sielunhoidon erityiskoulutus 2013-2015, lopputyö, Päivi Moilanen (Power-point-esitys)


Täällä on lupa puhua väkivallasta -käsikirja

 

Käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön

Ikääntyneiden erityistarpeet tunnistavaa väkivallan ja kaltoinkohtelun vastaista työtä tarvitaan yhä enemmän väestön ikääntyessä. ”Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön” vastaa tähän tarpeeseen. Sote-alan ammattilaisille ja ilmiöstä kiinnostuneille suunnattu käytännön läheinen opas julkaistiin tammikuussa Juuri-hankkeen päätösseminaarissa.

Käsikirja nostaa esille käytännönläheistä tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. Käsikirja antaa myös äänen kaltoinkohtelua kohdanneille ikääntyneille naisille ja miehille.

Käsikirjan voi tilata maksutta osoitteesta info(at)suvantory.fi.

Sähköinen versio käsikirjasta on ladattavissa tästä ja myös osoitteesta www.suvantory.fi.

Yhteydenotot käsikirjaan liittyen: Piia Tiilikallio, Juuri-hankekoordinaattori; 050 557 0012, etunimi.sukunimi(at)suvantory.fi


Hengellinen tuki muistisairaan ihmisen elämässä

Hengellinen tuki muistisairaan ihmisen elämässä -materiaali on uudistettu versio Muistisairaan messu – virikkeitä jumalanpalveluselämään muistisairaiden ihmisten kanssa -materiaalista. Se on tehty seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten avuksi, kun he tapaavat työssään muistisairaita ihmisiä. Aineiston tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista muistisairaan ihmisen kohtaamisessa, hengellisessä tukemisessa ja jumalanpalveluselämässä. Virikeaineisto sopii sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten avuksi seurakuntatyöhön ja koulutuksen tueksi.

Lisätietoa ja julkaisun tilausohjeet täällä.


Palvelu- ja hoivakodeissa käytettävä virsikirja

Palvelu- ja hoivakodeissa järjestettäviä tilaisuuksia varten on oma virsikirjansa, joka sisältää 45 tuttua virttä ja laulua. Kirjan on koonnut kanttori Taina Voutilainen yhteistyössä palvelu- ja hoivakotien kanssa.

Kirjan löydät tästä.


Kirkon vanhustyön teesit