Oulun tuomiorovastikunta

Oulun seitsemän seurakuntaa ja Iin seurakunta muodostavat tuomiorovastikunnan. Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin, joihin kuuluu yleensä 5–10 seurakuntaa. Hiippakunnan rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Rovastikunnan lääninrovasti valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.

Lääninrovasti on piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Oulun tuomiorovastikunnan lääninrovastina toimii 1.8.-31.12.2020 Oulujoen seurakunnan kirkkoherra Ilkka Mäkinen, p. 050 433 4095, ilkka.makinen@evl.fi.

Oulun tuomiorovastikunnassa lääninrovasti johtaa ja koordinoi erityisesti seurakuntien papiston ja kanttoreiden yhteistoimintaa. Sen lisäksi erityisenä painopistealueena on seurakuntien yhteinen lähetystyö.

Lähetystyön koordinaattorina toimii Ulla Mäkinen, p. 040 506 5511, ulla.makinen@evl.fi