Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28:19-20

Tyttö koulunpenkillä kynä kädessä, hymyilee kameralle.
Kuva: Jussi Valkeajoki.

Mitä lähetystyö on?

Lähetystyö on Jumalan rakkauden jakamista kotona ja maailmalla sanoin ja teoin. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisemme heitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Lähetys on kokonaisvaltaista. Se ottaa huomioon niin fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset kuin hengelliset tarpeet. Siihen kuuluvat evakeliumin julistus, rakkauden teot ja yhteyden rakentaminen, syrjittyjen puolesta puhuminen, ihmisarvon puolustaminen, osallisuus, vaikuttaminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen.

Toteutamme lähetystehtävää sekä paikallisesti että kansainvälisesti kirkon sopimusjärjestöjen kautta. Jokainen seurakuntalainen voi olla mukana.