Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta - AVOT

AVOT-hanke vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeen myötä autetaan työikäisiä, joilla on elämässään mielen hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen, opiskeluun tai päihteiden käyttöön liittyviä haasteita. Hankkeessa tavoitetaan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä, jotka vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä työssään kohtaavat.   

Mistä on kyse? 

Hankkeen avulla autetaan ihmisiä, jotta he pääsisivät sellaisten palvelujen piiriin, jotka parantavat heidän kokonaistilannettaan. Näin tukea tarvitsevat voivat löytää mielekästä elämän sisältöä ja mahdollisuuksia käyttää ja kehittää taitojaan.

Mitä hankkeen myötä tavoitellaan?

AVOT-hankkeessa kehitetään ammattilaisten osaamista, moniammatillista yhteistyötä ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostotyöskentelyä.

Hankkeessa kehitetään yhdessä kohderyhmän ja eri toimijoiden kanssa uusia työ- ja toimintamalleja, jotka parantavat tukea tarvitsevien elämänlaatua. Näin pyritään selkiyttämään eri toimijoiden rooleja, erityisosaamista ja työn sisältöä erityisesti päihde- ja mielenterveystyössä.

Päihdetyöhön saadaan AVOT-hankkeen myötä uudenlaista osaamista erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulmasta.

Ketkä ovat mukana? 

Hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2023-31.7.2025.

Ajankohtaista

Projektityöntekijä Hanna Hannula kirjoitti kolumnin Forum24-lehteen hankkeesta ja Haukiputaalle avautuvasta kohtaamispaikasta. Sen voit lukea lehden verkkosivuilta.

Hankkeen logo, jossa lukee: Aletaanko yhessä

Ota yhteyttä

Projektisuunnittelija, AVOT-hanke
Oulun seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu