Ympäristö

Meillä on ympäristöohjelma!

Kirkkohallitus myönsi Oulun seurakuntayhtymälle ja seurakunnille ensimmäisen ympäristödiplomin vuonna 2014.

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän ympäristötyöryhmän tehtävänä on päivittää ympäristöohjelmaa, seurata tavoitteiden toteutumista ja edistää ympäristöasioiden huomioimista seurakuntien ja yhtymän toiminnassa.

Kirkon ympäristödiplomi

Tavoitteita kaudelle 2019 – 2023

 • Järjestetään henkilökunnalle ympäristökoulutusta. Seurataan ympäristöohjelman toteutumista.
 • Lisätään seurakuntalaisten ympäristötietoisuutta tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Pyydetään palautetta ja kehittämisehdotuksia. Sitoutetaan ja opastetaan yhteistyötahoja.
 • Seurakuntien ja palveluyksiköiden hankinnoissa kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin ja käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita.
 • Käytetään ympäristökasvatussuunnitelmaa työvälineenä toiminnan suunnittelussa ja ympäristötapahtumien järjestämisessä. Vietetään luomakunnan sunnuntaita vuosittain.
 • Opastetaan kaikenikäisiä kerhoissa, retkillä ja leireillä hyödyntämään luonnonmateriaaleja ja kierrätysmateriaaleja sekä lajittelemaan jätteitä. Vähennetään jätteiden syntyä.
 • Kertakäyttötuotteita käytetään vain tarveharkintaisesti ja pyritään luopumaan niistä kokonaan.
 • Seurataan energian kulutusta kiinteistöissä ja vaihdetaan vähemmän energian kulutusta vaativiin järjestelmiin. Tehostetaan tilojen käyttöä. 
 • Kiinnitetään huomiota ilmastoystävällisen ruoan kriteereihin.
 • Suositaan sähköistä viestintää ja tallentamista sekä verkkomaksamista. Hyödynnetään digitaalisten palveluiden ominaisuuksia ympäristötoimenpiteitä suunniteltaessa.
 • Ympäristöasiat sisällytetään osaksi hautausmaiden ja viheralueiden hoitosuunnitelmia.
 • Käytetään yhteiskuljetuksia tai julkisen liikenteen yleisiä vuoroja.  Ympäristöominaisuudet ja vähäpäästöisyys ovat uusien laitteiden ja työkoneiden hankinnassa yksi valintakriteeri.

 

> Kysy, ota kantaa ja jaa ideoita!

 

Ympäristötyöryhmän puolesta

puutarhuri Outi Soukainen

outi.soukainen(at)evl.fi
 

> Kirkon ympäristötyön www-sivut

> Tiedote: Kirkkohallitus hyväksyi ilmastostrategian: Kirkko hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä