Talous- ja tukipalvelut

hoitaa keskitetyt taloushallinnon tehtävät, lukuun ottamatta yhtymän johdolle kuuluvia tehtäviä (rahatoimi ja sijoittaminen):

- valmistelee vuosittain ehdotuksen talousarvion laatimisohjeeksi seuraavaa vuotta varten;
- valmistelee seurakuntien ja palveluyksiköiden antamien tietojen pohjalta ehdotuksen yhteiseksi talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
- valmistelee seurakuntien ja palveluyksiköiden antamien tietojen pohjalta tilinpäätöksen sekä kertomuksen toiminnasta, talousarvioiden toteutumisesta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta koko yhtymän ja seurakuntien osalta;
- vastaa laskentatoimesta sekä talousraportointitehtävistä ja muista sellaisista taloushallinnon tehtävistä, jotka eivät kuulu yhtymän johdolle.

Lisätietoja:

Talouspäällikkö Maria Satalahti, p. 044 316 1650