Hanke toteutetaan asiantuntijoiden fasilitoimien, työpakettikohtaisesti teemoitettujen yhteisten sekä eriytettyjen työpajojen ja valmennusten kautta. Lisäksi tullaan järjestämään luentoja ja webinaareja. Johdon ja esihenkilöiden sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla on keskeistä vaikutuslähtöisten toimenpiteiden onnistumisen kannalta.