Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli 25.11.2021.

Pyhän Tuomaan kirkko

Taloussuunnitelmassa on muun muassa Pyhän Tuomaan kappelin peruskorjaus. Kuva: Essi Tiittanen/ Kirkon kuvapankki.

Talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa näkyy ensi vuonna Kirkkopalvelut ry:n ja Suomen Lähetysseuran kanssa toteutettava valtakunnallinen Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat – tapahtuma. Tapahtuma järjestetään Oulussa 20.-22.5.2022. Tapahtuma siirtyi koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin. Toinen merkittävä tapahtuma on syksyllä järjestettävät seurakuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022.

Seurakunnissa toteutetaan viime vuonna päätettyä säästöohjelmaa, jolla tavoitellaan noin kahden miljoonan euron säästöjä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän kulut vuonna 2022 ovat 34,4 milj. euroa ja toimintatuotot 6 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. Ne ovat 35,6 milj. euroa.

”Erilaisten haasteiden ja muutosten keskellä Oulun seurakunnat joutuu tasapainottamaan talouttaan. Tämä tapahtuu suunnitelmallisesti vähentämällä kiinteistöistä ja henkilöstöstä syntyviä kuluja. Seurakunnat joutuvat entistä tarkemmin pohtimaan, mikä seurakuntien työssä on olennaista”, toteaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen.

Yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen mukaan vastuullisella taloudenhoidolla varmistetaan seurakuntalaisten palvelemista tulevinakin vuosina.

Seurakuntayhtymä investoi ensi vuonna 3 milj. eurolla ja kolmen vuoden aikana yhteensä 15 milj. eurolla. Ensi vuonna aloitetaan Intiön kappelin perusparannus, jonka kokonaiskustannukset ovat 9 milj. euroa. Toinen suuri hanke taloussuunnitelmassa on Puolivälinkankaalla sijaitsevan Pyhän Tuomaan kappelin perusparannus.

”Yhtymän talous pysyy tasapainossa, kun toteutetaan pitkäjänteisesti säästö- ja investointiohjelmaa”, toteaa talousjohtaja Arja Ahonen.

Kokouksen päätökset tulevat näkyviin verkkosivuillemme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko sen jäkeen kun kokouksen pöytäkirja on tarkistettu.

26.11.2021 08.59