Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 21.9.

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 21.9. klo 16.15. Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oulun seurakuntien ja kaupungin perusopetuksen kesken solmitaan yhteistyösopimus

Oulun seurakunnat ja Oulun kaupungin perusopetus solmivat yhteistyösopimuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti sopimuksen solmimisesta kokouksessaan 21.9.

Lääninrovasti Niilo Pesonen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Satomaa ovat käyneet neuvotteluja kaupungin perusopetuksen kanssa. Aiemmin seurakunnilla on yhteistyösopimukset varhaiskasvatuksen ja lukio-opetuksen sekä muun muassa Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun OAMK:n ja Oulun seudun ammattiopisto OSAO:n kanssa.

Sopimus luo puitteet sille, miten seurakunnat ja koulut voivat tehdä yhteistyötä. Sopimuksella sovitaan sellaisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää arvo- ja eettistä kasvatusta perusopetuksessa. Seurakunnan kouluissa tekemän työn tavoitteena on yhdessä opetuspalveluiden kanssa kehittää toimintatapoja, jotka tukevat nuorten ja koulujen henkilökunnan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyöllä tuetaan myös uskonnonopetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Sopimuksen seurakuntien puolesta allekirjoittaa Oulun seurakunnan yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi.

Lisätietoja lääninrovasti Niilo Pesonen, puh. 044-3161 584, niilo.pesonen@evl.fi

 

Muita kokouspäätöksiä

§ 145 Oulun yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kehitysvammaistyön diakonian virkaan Heidi Keräsen, varalle valittiin Teija Keränen. Virka sijoittuu seurakuntatyön erityispalveluihin.

§ 146 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi hautauspalvelujen palvelusihteeriksi Tiina-Liina Lybeckin, varalle valittiin Satu Lakso. Työsuhde on pysyväisluonteinen.

§ 147 Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi sairaalasielunhoitajan viran. Virka sijoittuu seurakuntatyön erityispalveluihin.                   

§ 148 Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen Oulun aluekeskusrekisteriin. Tehtävää on hoidettu määräaikaisin sijaisjärjestelyin.

§ 149 Yhteinen kirkkoneuvosto julisti avoimeksi oppilaitostyön diakonian viran. Virka vapautui, kun edellinen viranhaltija Salla Havukainen-Junno nimitettiin seurakuntatyön erityispalvelujen johtajaksi.   

§ 150 Yhteinen kirkkoneuvosto julisti avoimeksi Prikkakeskuksen elintarvikeavun koordinaattorin työsuhteen ajalle 1.11.2023-31.12.2025. Prikka kiertoon -hanke on viiden toteuttajan yhteishanke, jossa Oulun seurakuntayhtymän lisäksi mukana ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Seurakuntayhtymällä on keskeinen rooli ruoka-avun kehittämisessä ja koordinoinnissa Oulun alueella. Hankkeen lopullinen rahoituspäätös saataneen syyskuun aikana.

§ 151 Irtisanoutuminen, kiinteistösihteeri Marjo Keränen             

§ 152 Ilmoitusasiat:

§ 153 Kokouksen päätös

Tiedottajana kokouksessa oli

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

21.9.2023 18.00