Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 24.8.

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 24.8. klo 16.15. Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Pauli Niemelä on vetänyt valituksen pois hallinto-oikeudesta 

Yhtymäjohtajan virkavalinta saanee lainvoiman jo lähiaikoina, sillä Pauli Niemelä on vetänyt pois valituksensa hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antaa asiasta vielä erillisen päätöksen. Päätös annetaan todennäköisesti lähiviikkoina. 

Yhteisen kirkkoneuvoston oli määrä to 24.8. kokouksessa käsitellä § 125 seurakuntayhtymän vastine hallinto-oikeudelle, mutta nyt asia vedettiin pois asialistalta. Perehdyttyään seurakuntayhtymän lausuntoluonnokseen Kiimingin kirkkoherra, TT Pauli Niemelä päätti peruuttaa valituksen. 

– Seurakuntayhtymän lausuntoluonnoksessa vedotaan muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:2019:151) päätökseen. Tämä tapaus avaa valitsijoille mahdollisuuden valita kuka tahansa pätevistä hakijoista, vaikka heidän ansiovertailua ei olisi tehty kirjallisena, kuten perustuslaki ja tasa-arvolaki on ymmärretty edellyttävän. Hakijan oikeusturva jää heikoksi. Toivon, että Oulun seurakuntayhtymässä vertailtaisiin jatkossa kärkihakijoiden kaikkia ansioita kirjallisesti. Tämä edellyttänee myös järjestelmäkorjauksia, Niemelä sanoo. 

Niemelän mukaan hän jatkaa työtään seurakuntayhtymässä siltoja rakentaen. 
– Jatkan työtä virassani avoimena kaikille uusille asioille elämässä ja maailmassa, Niemelä toteaa.

 
Lisätietoja: 
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Satomaa, petri.satomaa@evl.fi, 040-5747 168

 

Muita kokouspäätöksiä:

Lisätietoja esityslistasta näkyvältä esittelijältä.

§ 126 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ja määritti yhtymäjohtajan palkkauksen vaativuusryhmän J70 mukaisesti kokonaispalkan ollessa 7300 euroa / kk.

§ 127 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Oulun seurakuntayhtymän talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.7.2023.

§ 128 Uuden kirkkolain tultua voimaan tulee päivittää myös hallintoa ohjeaavat asiakirjat. Uuden hallintosäännön ja muiden asiakirjojen valmistelemiseksi perustettiin työryhmä, johon nimitettiin yksi luottamushenkilö jokaisesta valtuustoryhmästä: ESLI:stä Teija Kähkönen (varalle Mikko Raudaskoski), KPP:stä Vesa Riihimäki (varalle Jari Heikkilä), sekä Toimivat Seurakuntalaiset -ryhmästä Martti Heinonen (varalle Jorma Viitala). Katse ja Verso -valtuustoryhmien jäsenet ilmoittavat henkilövalintansa myöhemmin.

Ryhmässä ovat seurakuntayhtymän puolesta kirkkoherra ykn:n puheenjohtaja Petri Satomaa, lääninrovasti Niilo Pesonen ja vt. yhtymäjohtaja Aarne Kivinimi. Työryhmän sihteerinä toimii lakimies Kristiina Harjuautti. 

§ 129 Kirkon Mediasäätiötä tuetaan toimikaudella 2023–2024 seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa / jäsen. Jäsenmäärän ollessa 145 359 (31.12.2022) tuen määrä on 14 535 euroa. Kirkon Mediasäätiö tukee ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Oulun seurakuntayhtymä on ollut myös perustamassa Kirkon Mediasäätiötä vuonna 2005 ja alusta saakka tukenut sen toimintaa. Tuki rahoitetaan viestintäpalvelujen budjetista. 

§ 130 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuoden 2024 koulutusmäärärahoista ja varasi sitä varten 1,2 % vakituisten työntekijöiden palkkamäärärahasta. Koulutusmääräraha viedään tiedoksi seurakuntaneuvostoille, yhteistyötoimikunnalle, kirkkoherroille ja johtaville viranhaltijoille.

§ 131 Yhteinen kirkkoneuvosto julisti kehitysvammaistyön diakonian viran haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

§ 132 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata Prikka kiertoon 2023–2025 projektikoordinaattoriksi Tiina Nokelan ajalle 1.9.2023-31.12.2025, ehdollisena rahoituspäätöksestä riippuen 1.9.-31.10.2023.

§ 133–135 Merkittiin tiedoksi sairaalasielunhoitaja Kari Ruotsalaisen eläkeratkaisu sekä oppilaitosdiakoni Salla Havukainen-Junnon ja diakonian viranhaltija Christa Moilanen-Hyttisen irtisanoutuminen.

§ 136–137 Merkittiin tiedoksi vt. yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemen ja vs. sairaalasielunhoitaja Kaarina Rauhalan sivutoimilupahakemukset.

§ 138 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston 13.6.2023 kokouksen päätösten täytäntöönpanon.

§ 139 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.9. on peruttu.

§ 140 Ilmoitusasiat

§ 141 Kokouksen päätös

Tiedottajana kokouksessa oli

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

24.8.2023 18.26