Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 12.6.

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli 12.6. klo 16.15 alkaen. 

Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Päätökset: 
§ 105 Kokoustiedot   

§ 106 Seurakuntayhtymän edustus yhtiöissä kaudella 2023–2024: Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi vuosille 2023–2024 yhtiöiden edustajat niin, että niiden osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa seurakuntayhtymä on osakkaana, edustajiksi nimettiin yhtymäjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. 
Hallituksiin nimettiin seuraavat henkilöt: lääninrovasti Niilo Pesonen, kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo, talousjohtaja Arja Ahonen, kunnossapitoinsinööri Seppo Saranki, isännöitsijä Jukka Rönkönharju, controller Maria Satalahti ja lakimies Kristiina Harjuautti. Yhtymäjohtaja valitsee näistä henkilöistä jäsenet hallituksiin. Seurakuntayhtymän omistamien yhtiöiden tilintarkastajaksi nimetään seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisön määräämä tilintarkastaja.      

§ 107 Oikaisuvaatimus hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätöksestä 12/2023, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

§ 108 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti aluekeskusrekisterin johtaja Heikki Nissisen palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmä 701 mukaisesti, peruspalkka 4733,56 euroa/kk. Nissiselle maksetaan peruspalkan lisäksi kokemusvuosilisää vaativuusryhmän mukaisesti palkkauksen kokonaissumma ollessa näinollen 5 368,56 euroa/kk.

§ 109 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti seurakuntatyön erityispalvelujen johtaja Salla Havukainen-Junnon palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmä 701 mukaisesti, peruspalkka 4733,56 euroa/kk. Havukainen-Junnolle maksetaan kokemusvuosilisää vaativuusryhmä mukaisesti palkkauksen  kokonaissumma ollessa näinollen 5 368,56 euroa/kk. 

§ 110 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Oulun seurakuntayhtymän projektisuunnittelijan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2023 - 31.5.2025 Katariina Mäkelän, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. Varalle valittiin Mirja Kostekivi-Ohenoja. 

§ 111 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Oulun seurakuntayhtymän perheneuvojan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.9.2023 - 31.12.2025 Heidi Telkin, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

§ 112 Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana hautauspalvelut.

§ 113 Merkittiin tiedoksi Oulun seurakuntayhtymän ja sopimusseurakuntien tietosuojakatsaus 2022. 

§ 114 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi informaation ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan käyttöönottamisesta.

§ 115 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi ympäristötyöryhmän jäseniksi:
Haukipudas: seurakuntamestari (nimi selviää myöhemmin)
Karjasilta: Hanna Tokola, nuorisotyönohjaaja
Kiiminki: Katja Reimaa, seurakuntamestari
Oulujoki: Mika Nissinen, seurakuntamestari
Oulunsalo: Matti Santaniemi, seurakuntamestari
Tuira: Timo Kosola, seurakuntapastori
Tuomiokirkkoseurakunta: Lauri Holma, seurakuntapastori
Hautauspalvelut: Outi Soukainen, puutarhuri (ympäristövastaava)
Kiinteistöpalvelut: Aapo Korteniemi, talotekniikan insinööri (energiavastaava), Jukka Rönkönharju, työnjohtaja (metsät), Heli Laitinen, pääemäntä (emäntäpalvelut) 
Talous- ja tukipalvelut: Maria Satalahti, controller
Johtoryhmän edustaja: Harriet Urponen, viestintäjohtaja.

Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi puutarhuri Outi Soukaisen ympäristövastaavaksi ja päätti, että seurakuntayhtymässä laaditaan ympäristöohjelma ja haetaan ympäristödiplomi, mikäli puolet seurakunnista niin haluaa. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi ympäristötyöryhmään nimettiin Marjo Kemppainen. 

§ 116 Ilmoitusasiat    
§ 117 Kokouksen päätös                     
 

Uutinen päivitetty 13.6.2023 klo 10.30: § 110 korjattu viran aloituspäivämääräksi 1.8.2023.

Tiedottajana kokouksessa oli

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

12.6.2023 18.24